EVOLUT AKTUÁLIS 2018 VERZIÓ 9.18.11.5

Az Evolut Pénzügyi- és Számviteli rendszerünk legutolsó verziója:   2018. 11. 13-án  08:45-től          9.18.11.5

 

A legutóbbi változatokról és a jelenlegi változásokról

9.18.11.05 (2018-11-13) Új funkció került bevezetésre a Mérlegkészítés menüben: “Nyomtatványok átvétele…” A Feltöltő alapadatokból itt lehet a Kiegészítő melléklet, és a jegyzőkönyvi kivonat sablont átvenni.
Eszköz-nyilvántartási kivonat lista Excel exportján javítottuk.
Főképernyőn az üzenetek sáv elkerült az Impresszum menübe, ugyanis a Könyvvizsgálóbarát és a Könyvelőbarát program, Evolut Felhő logók is ide fognak hamarosan kerülni.
Módosítottuk a számlák könyvelésekor használatos dátumokat, ennek nyomán módosítottuk a könyvelésben a fizetési határidő számítást is, továbbá a „Teljesítés módja (folyamatos)” szöveget kicseréltük a „Teljesítés módja (időszaki)” szövegre.
A főkönyvi számlák lekérdezésénél – igazodva a dátumok szövegének módosításához – lecseréltük a lista tartalmának szövegét a következő tartalommal:

– Alapbizonylat kelte = Számviteli teljesítés dátuma;
– Teljesítés dátuma = ÁFA teljesítés dátuma

„Készletváltozás nyilvántartása….” listán javítottuk a készletátértékelés összegének listába számítását.
Befektetett eszközprogramban a BE kartonnál a program indulásakor kitöltődik az újonnan bevezetett „Átértékelés előtti ATV szerinti bruttó érték” adatmezőt. Azzal, hogy ez bekerült kézzel kellett volna feltölteni ezt az adatmezőt, de ezzel a programmódosítással a program indulásakor lefut egy parancs, ami ezt a mezőt automatikusan kitölti, akkor, ha az ATV szerinti a Bruttó érték (Adótörvény szerinti) értéke nulla. Ezzel átíródnak a már felvitt, de még kézzel ki nem töltött kartonok ezen adatmezői.

Kérjük, kövesse figyelemmel a verzióváltozásainkat, és töltse le a legújabb programváltozatot!

 

2018. évi változások

 • 9.18.11.03 (2018-10-26) Készletmozgás-naplón, cikkre szűrés lista javítása, továbbá a NAV XML generálásnál US (Unit Separator) karakter (ä) kivétele a szöveges mezőkből, hogy ne akadjon meg az adatszolgáltatás.
 • 9.18.11.02  (2018-10-13)   Készletrendezési funkció módosult az átértékelés miatti tételek beszámítása miatt

 • 9.18.11.01 (2018-10-07)   BE kartonon az eddig is meglévő kétféle bruttó értéket (Számviteli és Adótörvény) szétválasztottuk SZTV és ATV mezőkre annak érdekében,  hogy egy korábbi időszakban átértékelt eszközök adótörvény (ATV) szerinti értékcsökkenésének alapja az eredeti, az átértékelés előtti bruttó érték legyen. Ennek megfelelően az ÉCS elszámolást és a listákat is módosítottuk az ATV szerinti bruttó érték alapulvétele miatt.  BE kartonon új mező került bevezetésre az ÉCS-számítás a megadott időpontig. Az új funkció az ÉCS számítás algoritmusba beépítésre került.
  Eszköz-nyilvántartási kivonat és a Tárgyi eszköz-nyilvántartás ellenőrző lista adattartalma egyeztetésre került.
  Anonim nyomtatás lehetőséget kínálunk a listáknál. Az “Állománykezelés\Anonim nyomtatás kikapcsolva” menüpontban lehet beállítani. A menüpont egy kapcsolóként működik, amíg át van állítva addig a listákon nem jelennek meg a cég adatai a jobb felső sarokban, tehát az adatvédelmi előírások érvényesítése mellett lehet használni megfelelő esetekben a listákat.
  Bank törzsben hitelkeret beállítási lehetőséget vezetünk be.  A könyvelési képernyőn megjelenítjük és számítást adunk hozzá. A hitel miatt negatív bankegyenlegnél az átlagárfolyam-számításnak egyeznie kell. Még nem teljesen kész a szolgáltatás. A Készletváltozás nyilvántartása listán az átértékelés megjelenítését biztosítottuk.

 • 9.18.10.04 (2018-10-01)   Sorozatszámlánál jelentkezett hiba javítása megtörtént.

 • A 9.18.07.17 verziót óta összejött 6 programmódosítást tartalmazza az e számon közzétett változat. Többek között módosult a számla nyomtatás, futó nyomtatás-számozással működik. Kiegészült a készletérték-kimutatás lista a saját termelésű készletek év eleji készletátértékelési különbözetével. Az ÁNYK fájlkészítése a vevő-M lap létrehozásánál a NAV útmutatása szerinti módon került átalakításra. Módosult a pénztár működése, a Bizonylathasználat/Pénztár menüpontban állítható be. Módosítottuk a NAV online feltöltésnél a módosító számla feltöltést. Módosult a kiszámlázási összesítő termékre listát, ami most már rendezhető a megadott választás szerint. Számlázáshoz bekerült egy új gomb: További példányok nyomtatása. A számlák táblázatban az utolsó oszlopban látható a kinyomtatott példányok száma. Módosítottuk a licencek felszabadítása funkciót. Ez mindig csak az adott évre vonatkozik. Nem szerencsés futtatni az év elején, amikor még nincs minden cég megnyitva. Technikai eljárások között új ellenőrzési listát készítettünk: Nem normál főkönyvi számra könyvelt tételek. Ezzel láthatóak a főkönyvi számlacsoportokra történt könyvelések. A rendszer a NAV Online számlázás kivitelezésével kapcsolatos további módosításait, finomításait tartalmazza.
 • A 9.18.10.1 verzióban megjelent a számlázásban a helyesbítő számla funkció. A helyesbítő számla azt jelenti, hogy a helyesbíteni kívánt számlánál elindítjuk ezt a funkciót, majd csak azokat a tétel(eket) hagyjuk meg a számlán amelyeknél a mennyiséget csökkenteni, vagy az árat módosítani szeretnénk. Ezután a program létrehozza a helyesbítő számla pozitív sorait, amelyekben a változtatásokat végrehajthatjuk. A helyesbítő számla összegétől és áfatartalmától függetlenül osztja az eredeti számla sorsát: ha az eredeti számla küldésre kötelezett volt, akkor a helyesbítő számla is átadásra kerül a NAV-nak.
 • A 9.18.07.17 verzióban változott a kötelező partner adószám módosítása uniós partner esetén. A számlázási jogosultságnál listakorlátozási lehetőség épült be.
 • A 9.18.7.10 A rendszer (9.18.6.3 verziója után, 2018-04-26 óta)  minden változásunk a NAV Online számlázás kivitelezésével, a kapcsolat, az üzenetek, a számlafeltöltések, naplózások, stb.  további módosításait, finomításait tartalmazza. Időközben beépítettük az OPTEN adószám-ellenőrzési segédletet, illetve az árjegyzék-másolási műveletet egészítettük ki. 
 • A 9.18.6.3 vegyes könyvelésben elkészült két új importformátum közzététele. Az árfolyam letöltést módosítottuk a Windows 10-es dátumformátumaihoz. A sorozatszámla tárolási hibát (Online számlázás miatt) javítottuk.
 • A 9.18.5.2 verzióban az Online számlázás előkészítése tovább folyt, azonban e közben további részekben kerültek szükségesnek ítélt programfunkciók beépítésre. Ilyen többek között a Mérleg/Nyomtatványok között elkészül Kiegészítő melléklet-készítő modul.
 • A .9.18.4.3 verzióban módosítottuk a mérleg audit XML Excel konverzióját, ettől a verziótól kezdve könyvvizsgálók dolgozhatnak vele. Az Evolut rendszerbe a Mérleg\Nyomtatványok között hamarosan elérhető lesz szerkeszthető szöveggel egy dokumentumszerkesztés, elsődlegesen a kiegészítőmelléklet-készítés miatt.
  Partnerimport idegen azonosítójának bevezetése, mint új szolgáltatás miatt ismét módosítottunk a funkción. Módosítottuk, a cégadatokban az áfa beállítás kapcsolót, melyet év közben, utólag is lehet állítani.
  A partnereknél a partnerosztály felvitele átkerült egy külön fülre, könyvelés közben már egy lépésben is működik. Bővítettünk a vevő- és szállító könyvelési napló lekérdezésén, már a partner nevére is lehet közvetlenül szűrni, keresni, nem kell a rendezést elindítani.
  Online számlázás előkészítése kapcsán fokozatosan kerülnek új adatmezők a számlázásba is, továbbá a számla nettó, áfa, bruttó összegét kiemelten jelenítjük meg. Az online számlakezeléshez új mezők kerültek be a cégadatba, a rendszer beállításba, továbbá új adatfülek jelentek meg, ezeket egyelőre nem szükséges használni.
  Új funkció, hogy a partnernél a sorozat számla tételek  felvitelnél a bruttó összeg is megadható. A partner felvitel változott, az ország adatainak felvitelével kezdődik a cím adatok rögzítése.Bank és pénztár kiegyenlítésnél a Pénzügyi Egyeztető Kódnál (PEK) megjelenítjük a HUF mellett az eredeti deviza adatokat ezres tagolással. Bővítettünk, az Uniós áfa listánál megjelenítjük a HUF mellett a devizaösszeget és az eredeti bizonylatszámot. Folyószámla kivonat és a partnerek folyószámla-nyilvántartáslisták sorrendje változtatható.
  A könyvelési adatrögzítésnél technikai módosítások történtek, sikerült gyorsítani a könyvelést. Ennek hatása a felhős adatfelvitelnél is jelentkezni fog. Javítottuk a készletkönyvelésnél a “visszaadás beszerzésből” mozgástípusnál az egységár-beolvasást.
 • A 9.18.3.8 verzióban elkészült a partner törzsnél az idegen azonosító az importhoz, illetve kiegészült a számla tételek importjával a számlázóprogram. A tárgyi eszközprogramban funkcióbővítés miatt módosult az eszköznyilvántartási kivonat. A szállítólevélre felkerült a paritás. A többi verziószám a Contorg Evolut Cloud felhő alapú rendszerek fejlesztésével, bővítésével kapcsolatosak.
 • A 9.18. 2.9 verzióban a 2018-as változathoz elkészült idegen nyelvű szállítólevél-készítést javítottuk. A “könyvelési naplók” képernyőn rendszergazdai üzemmódban megjelenik egy új gomb:   “Sorszám-hosszúság javítása”.  A kiválasztott naplóra elindítva a sorszámok 0-val feltöltődnek a módosított hossznak megfelelően. Minden naplóra külön indítható. Módosítottunk a partnerválasztáson a számlakészítésnél, mert az időközben fejlesztésként bekerült kedvezmény-rendszer bővítése miatt lassulás volt tapasztalható a számlázásban. Módosult a saját termelésű ipari félkész és késztermék készletek készletátértékelésének tárolása. Módosítanunk kellett a tárgyi-eszközleltár listát is, ugyanis azért nem jelentek meg az eszközök teljes körűen, mert nem volt mennyiségi egység beállítva néhány eszköznél. Ezen kellett utólag programból változtatni, egy technikai “Nincs” mennyiségi egység felvételével lehet, amit hozzárendeltünk az ilyen eszközökhöz. A vevőkönyvelésbe beépítésre került – a számlázáshoz hasonlóan – az időszaki teljesítés ÁFA kalkulátora.
 • A 9.18.2.3 verzióban beépült az időszaki teljesítésekhez egy áfa kalkulátor a számlázó modulba. Az anyagkönyvelésben módosítottuk a kész- és félkész termékek esetében a készletátértékelés elszámolóár változását.  KATA-s szűrés a folyószámla listánál. Listajavítás történt az Elszámolt ÉCS és az Eszköz-nyilvántartási tükör listáknál a részösszesítések vonatkozásában. A felhős rendszereknél a rendszer-beállítás képernyőn új fül jelent meg a biztonság további fokozása érdekében, ugyanis a felhasználó tovább szigoríthatja a jelszókezelést. Emiatt továbbá egy új menüpont került be az Állománykezelésbe, Jelszó megváltoztatása… funkcióval
 • A 9.18.1.1 verzió a 2018-as év első, induló Evolut verziója. Ez lesz alkalmas az online számlázás módosítás fogadására.2018. évi változások

2017. évi változások

 • A 9.17.12.3-as a 2017. év utolsó Evolut verziója, ami előkészíti a 2018-as programok fogadását.
 • Rugalmasabb lett az árjegyzék-kezelés a törlési lehetőség beépítésével, továbbá egy dátumra szűrési funkcióval. Az árjegyzéknél emiatt csak az egyik kedvezmény lehet érvényesen kitöltve, a másik nullázódik. A Jövedéki vevőnyilvántartás lista Excel exportjának adattartalmát visszamenőleges verziókra is érvényesen bővítettük a vámos ellenőrzések múlt évre visszamenőleges adatigénye miatt. Kérjük mindenki frissítse a rendszerét. (Belső, nem felhasználói fejlesztések történtek a 11.03, 11.04 és 11.05. verziók esetében)
 • A 9.17.11.04 verzióknál az elsődleges 6-os/7-es költséghely-könyvelésnél, a költségnem kimutatás – költségkövetés listák módosultak. Szállítói megrendelések funkcióval egészült ki a rendelésmodulunk, továbbá árjegyzék készítése partnerekre bővítés folytán már partnerosztály nélkül is  lehetséges.
 • A 9.17.10.6 verzióban javítva az áfabevallás átadásnál jelentkező BNSZLADATUM hiba. Javítottunk és módosítottunk  a leltárfelviteli íven a raktárközi mozgások miatt, továbbá a leltárt másodlagos cikkszámra is lehet már rendezni. Az előző 9.17.10.4 verzióban az előző változtatásban módosult költséghely nyilvántartás-lista hibáját  javítottuk!
 • A 9.17.10.3 verzióban módosult a Pivot-elemzés, a részben levont telefon áfa miatt, a költséghely nyilvántartás-lista a költségnemre szűrt, bankból könyvelt technikai tételek miatt, továbbá módosult a profitcenter eredménye listában a sorrend, naplónkénti megjelenítéssel. Ezentúl a könyvelési napló oszlop is látszik.
 • Javítottuk az előzetes áfa listát a deviza-alapú könyvelést végzőknél abban az esetben, ha a belföldi szállítója az MNB árfolyamtól eltérő árfolyamon küld számlát. Az áfa-nyilvántartásba a szállítói árfolyamon kerül be az előzetes áfa, míg a könyvelésből készített áfabevallás HUF-ban kifejezett értéke saját árfolyamon kerül átszámításra.
  Ugyancsak javítottuk az elsődleges költséghely-könyvelést folytatók számára rendelkezésre álló Pivot-elemzésben a közvetett, technikai partneren keresztül alkalmazott költség főkönyvi számla esetében használt költségnem-hivatkozás megjelenítését.
 • A 9.17.10.01 verzióban a  jövedéki-típustörzs kiegészült egy új kitöltendő mezővel, ami szerint a jövedéki típus besorolása
  Energiatermék
  Alkoholtermék
  Dohánytermék
  Általában azt tapasztaljuk, hogy a felhasználók nem töltik ki több esetben a másodlagos mennyiségi egységeket, illetve a mennyiségi egységtörzsben a VPOP kódokat. Kérjük, hogy a cikkeknél töltsék ki a másodlagos mennyiséget Literre az energiatermékek esetén, mert a J09-es fájlba a leírás szerint csak L (liter) vagy KG (kilogramm) vagy M3 (köbméter) lehet a mennyiségi egység energiatermékeknél. A mennyiségi egység törzsben a liternél a VPOP kód “L” legyen.

 • A 9.17.09.02 (2017-09-24) verzióban a BE kartonon beállított költségviselő helyre könyvelés jól működik ugyan, de az elsődleges költséghely-könyvelők számára beépítettünk egy plusz lehetőséget a lekérdezésre, illetve ennek a könyvelési tartalmára.Az eszközcsoportnál lett egy új beállítás: az “ÉCS. leírás költség beállítása” névvel, ahol választani lehet,hogy: “Költséghelyre könyvelés az eszközcsoportnál megadott” , vagy a “Költséghely az eszközkartonon beállított” legyen-e.
  Ezt kell átállítani akkor, ha a kartonon beállított költséghelyre akarunk elszámolni. Az elszámolt értékcsökkenés listát ennek megfelelően javítottuk, illetve a módosítás miatt a listaszűrésnél lett egy új lehetőség “Költséghely főkönyvi törzs szerint”.Az “Eszközállomány-változás lekérdezés „Bővítés, aktiválás” listát javítottuk.

 • A 9.17.7.2 verzióban módosítottuk a J09-es jövedéki adatszolgáltatást. Módosultak a Költségkövetés…, a Költséghely nyilvántartás… listák, a Költségközpont eredménye… lista pedig egy újabb oszloppal bővült. Új listával bővítettük a költséggazdálkodást támogató funkciókat, ez a Költségközpontok összesítése… névvel került be. A szállító-könyvelést kiegészítettük egy újabb adatbeviteli hellyel, arra az esetre, ha a deviza-alapú könyvelőknél, a partner ugyanabban a devizanemben, de eltérő banki árfolyammal dolgozik.

  Új funkció a Számlanyomtatás két lépésre bontása. A Felhasználónál lehet beállítani, hogy két lépésben nyomtassa ki a program a számlát. Ezt főként a távoli eléréssel dolgozók számára lehet hasznos megoldás. Módosítottuk a Szótár táblát. Automatikus árfolyam letöltés vált alkalmazhatóvá, ha az adott cégben be lett kapcsolva ez a funkció – a cégadatok között.

 • A 9.17.6.2 verzióban a felhőalapú programnál licenckezelési ésszerűsítés történt. Javítottunk az idegen nyelvű, több tételes számla megjelenítésén. A PIVOT-tábla listákat tovább bővítettük az Elsődleges 6/7-es költséghely-könyvelést alkalmazóknál.
 • A 9.17.5.4 verzióban a vevő és szállító nyitáskor bekapcsolható, hogy az első tétel tételgyűjtőjével nyitódjanak át a  bizonylatok. Elkészült egy új lista az értékesítési rangsorról. A cégadatban beállítható a kiállított számlák PDF-be mentésének elérési útvonala, ami gépenként eltérő lehet. A Pivot-táblákat módosítottuk. Cégtörlésnél biztonsági szöveget kell beírni. Az adóhatósági adatszolgáltatás xml-nél módosítottunk a partner adószámával kapcsolatban. Módosult a partnerek folyószámla-nyilvántartása listája, a nullás sorok nem jelennek meg, továbbá a partnerek lejárt számlái listánál bővültek a szűrési lehetőségek.
 • A 9.17.5.3 verzió nem került publikálásra
 • A 9.17.5.2 verzióban javítottuk, illetve módosítottunk az áfa árfolyam-különbözet automatikus könyvelésében.
 • A 9.17.5.1 verzió az OBR 1.5 verziójához igazodik, továbbá a mikrogazdálkodói mérleghez a kiegészítő információk Evolut OBR-ben kiegészítésre került.
 • A 9.17.4.7 verzió az OBR 1.4 verziójához igazodik.
 • A 9.17.4.04 verzió több változat összefoglaló közzétételét tartalmazza. Ezzel a verzióval közzétettük az új Online Beszámoló Rendszerhez kapcsolódó, módosított, kibővített mérlegprogramot. A befektetett eszközlistákon megjelenik az üzemeltetési hely, továbbá egyes listákat bővítettünk további összesítő sorok megjelenítésével. Az ez évtől kiadott felhő alapú rendszereink miatt bekerült egy új Felhasználói jogosultság az ügyfél / cég adatok kezelésében. Figyelem! Ez az új verzió kicseréli a _Feltöltő alapadatokban meglévő mérlegeket 2016. és 2017. években és helyükbe bekerülnek az új, OBR-hivatkozásokkal kibővített mérlegsorok. Javítottuk a BE modulban az Adótörvény szerinti ÉCS elszámolási hibát, ami egy fejlesztési tartalék-hányad esetén jelentkezett. Az Online Beszámoló Rendszerrel kapcsolatos kezelői tudnivalókról itt tájékozódhat!
 • A 9.17.1.24 verzióban (17.1.23-ban is) ritka tárgyi eszközműveletek pontosítása történt meg.
 • A 9.17.1.22 verzióban tárgyi eszközkarton áthelyezhetővé vált másik csoportba, továbbá a készletcsoport leltár listánál válaszható a másodlagos cikkszámra rendezés.
 • A 9.17.1.21 verzióban a számlatétel megjegyzésének hossza került növelésre.
 • A 9.17.1.20 verzióban a devizás egyenlegközlő devizaösszesítése került módosításra, továbbá a jövedéki rendszerünk 2017. április 01-től bevezetendő NAV J09 (ÁNYK) adatszolgáltatáshoz való igazítása került első változatban kiadásra. Kérjük jövedéki felhasználóinkat, hogy az adatszolgáltatás funkcióval végezzenek teszteket, az összejött tapasztalatok alapján szükség esetén további módosításokat végzünk a szoftverben.
 • A 9.17.1.18 verzióban az egyenlegközlő levelek aktualizálásra kerültek. A másodlagos cikkszám/elsődleges cikkszám megjelenítése a számlán, illetve a cikktörzsben való keresés másodlagos cikk számra.
 • A 9.17.1.16 verzióban a partner településimport átalakítására,a PTGSZLAH nyomtatvány importállományának elkészítésére, továbbá az Electra utalás fájlban – a megjegyzés mező 96 karakterre bővítésére került sor. PIVOT-tábla módosítása.
 • A 9.17.1.11 verzióban elérhető a PTGSZLAH 2017 nyomtatvány.
 • A 9.17.1.10 verzióban a készletleltári eltérések automatikus lekönyveltetésének ellenőrző listájában javítottunk, illetve módosítottunk.
 • A 9.17.1.8 verzióban a deviza-alapú könyvelés listáinak HUF-oszlopain történt módosítás.
 • A 9.17.1.7 verzióban a legfontosabb, hogy a pénztári adatbevitelnél nem figyeli a 100 e Ft-os áfa-értékhatárt. A másik pedig, hogy a december 31-i dátumot, az eszközgazdálkodásnál pontosítottuk, elfogadja óra, perc nélkül a napot.
 • A 9.17.1.2 Evolut verzió rendszerünk első, 2017. évre kiadott programváltozata. A 2017-es változásokról itt olvashat bővebben. Kérjük szíveskedjenek tanulmányozni a tájékoztatónkat, felmerülő kérdéseikre szívesen ad választ ügyfélszolgálatunk.

 

2016. évi változások

 • A 9.16.13.03. verzió egy gyors megoldás azoknak, akik már a szállító-, vevő-folyószámlákat meg akarják nyitni 2017-re. Ezt követően legkésőbb (január 15.-én) hétfőre kiadjuk a 2017-es Evolut programot, amely több ponton új elemeket tartalmaz az eddig megszokott szolgáltatások mellett. Azonban ezzel a 9.16.13.03-as változattal is maradéktalanul helyes könyvelést lehet folytatni a 2017-es év első hónapjában is. Kérjük, akinek az elmúlt napokban a 2017-es év megnyitásán túl, a partnerek folyószámláit is meg kellett nyitni, ezzel a verzióval ismételjék meg.
 • A 9.16.12.04 verzióban az adószámmező 2017-es átalakítása miatt történtek változtatások. Mivel erre nem egy alkalommal került sor, előfordulhat törzskezelés soránt hibás adószámra hivatkozó üzenet, ezért ennek a változatnak a telepítése ajánlott a kényelmetlenség megszüntetéséhez. Az Electra-utalás fájlgenerálásakor jelentkező hibaüzenet javítva lett. Jelenleg várhatóan ez a verzió lesz a 2016. évi utolsó programváltozat. Ez azért fontos, mert mindig az utolsó verzióról ajánlott a következő év programváltozatát használatba venni.
 • A 9.16.12.03 számú verzióban a partner törzskezelés szűréséhez bekerült az adószám. A folyószámla kiegyenlítetlen tételei lista PDF exportnál a jelzett szellemképes mezőket javítottuk. A Listák\Pénzügy\Lejárt számlák listáját partnerszűrési lehetőséggel bővítettük. A pénztár jelentés lista szűrése a beírt partnerekre is lehetséges, abban az esetben, ha a pénztárnál nem a partnertörzzsel dolgoznak. Főkönyvi számla összes tétele .csv fájlba mentésénél új oszlop a tételgyűjtő került be.
 • A 9.16.12.02 verzióban a vevő és szállító nyitásnál külön bejelölhető, hogy melyik bizonylatok kerüljenek át az új évbe. Könyvelés során, a partnerválasztásoknál az adószám mező is megjelenik. A banki kiegyenlítés könyvelésénél a Pénzügyi Egyeztető Kód mellett a még meglévő hátralék összege is megjelenik a lenyíló ablakban. A pénztári záróegyenleget külön oszlopban jelenítjük meg könyvelés közben a napló fejlécben. Kézi kipontozásnál bekérjük ezentúl a dátumot, és erre a napra vesszük a kiegyenlítést. A jövedéki számlázásnál az utolsó tétel foglalásba helyezését egy új tárolási eljárás bevezetésével kiküszöböltük. A deviza-alapú könyvelésnél a módosító verzió 2016-11-06.-i kiadása előtti – a könyvelés devizanemében számított áfaösszeget ez az új verzió leellenőrzi, téves adat esetén korrigálja azt.
 • A 9.16.10.06 verzióban egy költséghely-kimutatás programrészben egy új táblázattal (Pivot -elemzés) egészült ki programunk.  [Listák\Nyilvántartások\Költséghely-költségnem kimutatás], ami az összköltség-könyvelés költséghellyel könyvelési mód esetén készít egy komplett költségelemzést.
  Módosult az ELECTRA EDIFACT utalás formátuma.
 • 9.16.10.05 verzióban új lista jelent meg: Listák\Pénzügy\Cash-flow\Várható pénzbefolyás és pénzkifizetés – bankok számára készítendő, Excelben is kezelhető adatokkal. A devizában könyvelő cégek, továbbá a belföldi partnerektől devizában érkezett számlák áfa-árfolyamkülönbözet elszámolása került automatizálásra. Módosítottuk a készletkezelés támogatására beépített ellenőrző táblázatot a lista szűkítési lehetőségével. Az előző 9.16.9.8 verzió óta ez a hetedik változat, amit most teszünk közzé.9.16.9.8 verzióban a környezetvédelmi termékdíj-lista módosult.
 • 9.16.9.6 a verzió a készletkönyvelésben a bizonylatszámra szűrést is lehetővé teszi a készletkönyvelési képernyőn. A készletmozgás bizonylaton a könyvelési tételszámot is megjelenítjük. Módosult a vevőnyilvántartás lista, az adott számla adataihoz kiegészítésként az ÁFA dátuma és a fizetési határidő is felkerült.
  A 8.4 verziótól kezdve 4 fokozatot (9.16.09.2) léptünk előre, és  adtuk ki ezzel a verzióval a készletkönyvelési funkciók több ponton való bővítését, a szállítólevél-rendszer fejlesztését, az e-számlázás módosítását.A legutóbbi verzió összegzi a készletrendszerben az utóbbi hónapban végzett programbővítések szolgáltatásait. Az információkat az érintettek közvetlenül megkapták.
 • A 9.16.7.1  verzióban módosult az összköltség+ költséghely-könyveléses készletmozgás főkönyvi tárolása, valamint módosítottuk a felhasználói munkaállomásokon használható programfrissítések keresését.
 • A 9.16.6.4 verzióban módosítottuk a főkönyvi számla Excel-exportját, továbbá a kimenő számlanyilvántartásban leszűrhetővé váltak devizanemenként a devizában kiállított számlák.
 • 9.16.6.3 verzióban az eszközanalitikai mozgások főkönyvi könyvelése módosult a Befektetett eszközmodulban. Ezek között például a részleges értékesítés, részleges selejtezés, továbbá a nullára leírt eszköz bővítése aktiválása után az értékcsökkenés-számítás főkönyvi könyvelése. A számla idegen nyelvű nyomtatásán bővítettük a fizetési mód megjelenítését, továbbá növeltük a számlatétel hosszát. Az idegen nyelvű megjegyzés mezőkben számlázás közben is többnyelvű kezelést biztosítunk. A lenyíló lehetőséggel módosítható a beépített törzsszöveg az összes nyelven, ráadásul mindegyik letárolódik és nyomtatáskor meg is jelenik a számlán.
 • 9.16.5.10 verzióban az idegen nyelvű számlatétel megnevezés alkalmazásán könnyítettünk. A még nem rögzített számlatétel felvitelnél enterrel lépegetve lehetőség van a tételmódosításra. A pénzügyi folyószámla egyeztetés szövegeken módosítottunk. Az ELÁBÉ információs listán módosítottunk, a környezetvédelmi termékdíj csak a belföldi számláknál vonódik le. Szintén módosítottuk a raktári anyagkiadás – és visszavét főkönyvi könyvelésében a kapcsolódó költségnem-könyvelési tételen, az elsődleges költséghely-könyvelési módban könyvelők számra. A banknaplón, a kivonatsoron külön oszlopban jelenítjük meg az egyenleget, a jobb áttekinthetőség érdekében. Az értékesítések listán a partnerösszesítés-választási lehetőséget beépítettünk, így nem csak ügynökre, hanem ehhez kapcsolhatóan partnerre is szűrhető az értékesítési lista, az egyes ügynökök és a vevők forgalmának kényelmesebb megállapítása érdekében.
 • 9.16.4.2 Az aktuális verzióban a raktárközi készletmozgásnál mennyiség figyelését, továbbá az eltérő üzleti évben könyvelők számára a tárgyi eszközmodulban az eszközértékesítés funkciót módosítottuk. Többnyelvűvé vált a szállítólevél- és a rendelés. Módosult az EU számlakép, és készletváltozás nyilvántartási lista is.
 • 9.16.4.1 Beépült a “Mikrogazdálkodói feltöltő alapadatok” import letöltéshez egy sebességkijelző, továbbá módosult az import az XML mezőtípusok miatt
 • 9.16.3.12 Készlet-nyitóleltár módosítása
 • 9.16.3.11 Készletcsoport összesítő lista módosítása – raktárközi készletmozgás figyelésében.
 • 9.16.3.10 Készletkezeléssel kapcsolatos listák javítása, bővítése, újak beépítése.
 • 9.16.3.9 Költséghely nyilvántartás lista tételgyűjtő szűrési lehetőségre módosítva. Készlet bevételi bizonylat fejlécmódosítása. Készletnyitás funkció módosítása: ha törzsnyitás után, de a készlet átnyitása előtt cikket töröltek, akkor program üzenetet küld, és ennek ellenére megnyit. Javítottuk a Készletváltozás, és a Lejárt kintlévőségek listát. Módosítottuk a Költséghely könyvelést a készlet visszavételnél mozgásnemben. Az Árukísérő okmányt kiegészítettük a gyűjtőcsomagolással, súly adatokkal és szállítási címmel.
 • 9.16.3.4. A korábbi verzióban a raktárközi mozgásnál is alkalmazhatóvá vált a több tétel felvitelét kezelő, úgynevezett  árukísérői okmány.
 • 9.16.3.3 verzióban módosítottuk, bővítettük az állatkönyvelést folytató számlázásnál szükséges “mozgó” másodlagos mennyiségi egység felvitelét. Elkészítettük új szolgáltatásként a készlet bevételezésnél a több cikk bevételezése egy bizonylaton elnevezésű funkciót.
 • 9.16.3.2  verzióban módosítottuk az ELÁBÉ listát a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában. A főkönyvi törzsben új gombot helyeztünk el, a 2016-os főkönyvi számla elnevezések korszerűsítésének végrehajtására. Az aktuális cégben lefuttatja az korszerűsített 463/464, stb. főkönyvi számla elnevezések beállítását.
 • A 9.16.3. 1  verzióban a cikkek nevének hosszát 100-ra növeltük, így a szállítólevélen majdnem a tejes hosszban megjelenik.
Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2018. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak