Vállalati Főkönyv – rendszerismertető

Az Evolut Vállalati Főkönyvi Rendszer a hagyományos könyvelési naplókat vezeti (vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes-könyvelés), mely naplók tetszés szerinti számban bővíthetők. A szoftver azonnal biztosítja a főkönyvi, az analitikus és a pénzügyi  nyilvántartások egymással egyező nyilvántartásait. Az adatrögzítéssel bevitt adatok azonnal megjelennek a főkönyvi számlákon, illetve  mérlegben adóanalitikában, stb.

A rendszer több szinten képes a részletező nyilvántartások egyidejű vezetésére, ezekből az analitikákból többféle, külön (tartalmukban előre meghatározható) kimutatások készíthetők. Ilyen például a vevők kintlévőség-kezelése, szállítói hátralék-kezelés lehetőségei, stb. A hagyományos főkönyvi számlák mellett e részletező (analitikus) nyilvántartások adatai azonnal lekérhetők, sőt szűrők segítségével még további részinformációk állíthatók elő. Például: a vevő-számlanyilvántartó programban lekönyvelt kimenőszámlák, elsősorban megjelennek az érintett főkönyvi számlákon, a főkönyvi kivonatban, a mérlegben, és eredmény-kimutatásban. E mellett vezeti a vevőanalitikát, az árbevételi-analitikát, a vevők pénzügyi folyó-számlanyilvántartását, melyben kimutatja a pénzügyileg rendezett, vagy rendezetlen számlatételeket, ezekből fizetési felszólítás, egyenlegközlő levél, vagy akár késedelmi pótlék-levelezés is készíthető. A program kezeli a behajtási költségátalány adminisztrációt. Ha a számlázó modult beintegráljuk, akkor az elkészített számlák is bekerülnek a könyvelésbe, illetve a megfelelő analitikákba.

A program ezek mellett még komplett áfa nyilvántartást vezet, kezeli a fordított áfát (uniós, belföldi egyaránt), az adó megosztását arányosítással, illetve ezeket az adatokat átadja az 65-ös ÁNYK-ba, továbbá az uniós kapcsolatok nyilvántartásai között szükséges jelentéseket [60-61] is rendelkezésünkre bocsátja. A listák szűrhetők, partnerre, időszakra, áfakulcsra, kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen előzetes áfa tételekre, stb.
A házipénztári program a készpénzkezelést és dokumentálást biztosítja.  Bármely időpontban egy gombnyomásra elkészíti a pénztárjelentést, kinyomtatja a pénztárbizonylatokat, illetve elkészíti a napi záróegyenleg kimutatást. Korlátlan számú forint és valutapénztárak elkülönült vezetését, egymástól megkülönböztetett bizonylatszámozással is támogatja. A pénztárbizonylat-sorszámozást végző naplók szabadon megnyithatók.
A főkönyvi rendszeren belül minden lekönyvelt pénzmozgás azonnal főkönyvi tétellé válik. A pénztárbizonylat-használat szabályai előre beállíthatóak, ezzel is segíti az egységes és azonos elvek szerinti pénztárkezelés biztosítását. Gazdasági esemény-törzsben a pénztári tételek úgynevezett minta-könyvelési tételként is megadhatók.Önműködően oldja meg a kerekítést. A pénztárbizonylatokat szigorú számadású bizonylatként is kezelheti ez a rendszer.

Jelentős könnyebbség, hogy a  Contorg Evolut Bérprogramból automatikusan könyveli le a bérfeladásokat, kiváltva ezzel a kézi feladás-könyvelésre fordított időt.

 Az Evolut Vállalati Főkönyvi rendszer programmoduljai

 I. Alaprendszer

 1. Vevőkönyvelési modul – teljes vevőanalitika
 2. Szállító könyvelési modul – teljes szállítóanalitika
 3. Bankkönyvelési modul – teljes bankszámla-analitika
 4. Pénztárkönyvelési modul – teljes házipénztári analitika
 5. Vegyes könyvelési modul – elektronikus bér, számlázás és eszközanalitika adatátvételével
 6. Mérleg-, eredmény-kimutatáskészítő modul – idegen nyelveken is, akár részletezetten
 7. Teljes áfa-analitika – sokféle szűrővel, kiegészítővel

 II. Kiegészítő programok

 1. Számlázó modul
 2. Befektetett eszköz-nyilvántartó modul

 III. Opcionális szolgáltatások

 1. Adat-export- import – számlázás, szállítói számlák körében
 2. Adatátadás Excelbe – minden modulban, szűrhetően
 3. Gazdasági eseménykönyvelés – saját szótárak szerint

Az Evolut rendszerek egyes verziói eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Az alábbi táblázatba összefoglaltuk az egyes verziók lehetőségeit, tudását. Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik verziót érdemes választania. Az Eco verzió bővíthető felfelé, az Evolut7 (Pro) verzió viszont lefelé nem vehető vissza Az Evolut For  Rendszer a vállalati integrált rendszer szolgáltatásait jellemzi.

PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK MKV1  MKV2
verzió
Alkalmazási és technikai lehetőségek    
Egyedi gépes és hálózatos használat  
Tetszőleges könyvelési év
Eltérő üzleti év könyvelés X
Internetes frissítés, tudásbázis
Könyvelői- kezelői jogosultságok személyre szóló beállítása
Korlátlan könyvelési tételszám, korlátlan cégszám lehetősége
Beépített 3 + 1 nyelvű számlatükör, mérleg
Bővíthető könyvelési naplók
Adatmentés, visszatöltés
PDF formátumú komplett főkönyv-archiválás
Adatátadás Excelhez
     
Könyvelési lehetőségek    
Analitika-alapú működési elv, nem T – K számlasoros
Főkönyvi számla
Főkönyvi folyószámla
Főkönyvi kivonat
Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője)
Könyvelési naplók, iktatási naplók
Vevő- és szállító folyószámla-könyvelés
Főkönyvi számlák lekérdezése beállítható szűréssel
Könyvelési tételgyűjtők használata X
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi számla X
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat X
Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás X
Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók X
Bizonylatgyűjtők használata X
Bizonylatkönyvelés használati módjainak beállítása (cégenként eltérő is lehet)
3 + 1 nyelvű főkönyv, mérleg, pénzügyi listák
Integrált, online számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás automatikus főkönyvi könyveléssel
Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés
Készpénzes bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése
Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelés, bizonylatolása
Gazdasági esemény-mintatár utáni könyvelés
Bérfeladás átvétel, automatikus könyvelés ContMaster és Evolut bérrendszereinkből
Forgalmi költség-könyvelés (Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös főkönyvi könyvelés közötti választási lehetőség) Χ
Tevékenységi költséghely-könyvelés (Costcenter típusú) Χ
Vezetői számviteli információk Χ
Paraméterezhető tevékenységi eredmény-kimutatás (Costcenter) Χ
Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatás
Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés A és B típusú
Devizakönyvelés tetszőleges devizával Χ
Deviza-alapú könyvelés Χ
Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés Χ
Deviza-átértékelés és a különbözet automatizált lekönyvelése Χ
MNB árfolyam letöltése, a letöltött árfolyamok automatikus használata Χ
Göngyölt, mérlegelt átlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággal Χ
Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyamkülönbözet-kezeléssel, önműködő könyveléssel Χ
EVA-kezelés előre beállított paraméter alapján automatikusan
KATA-kezelés
Pénzforgalmi áfa-kezelés
Automatizált évnyitás, évzárás mérleggel
     
Általános forgalmiadó-kezelés lehetőségei
   
Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer
Fordított áfa automatikus kezelése minden viszonylatban
Uniós- és export-áfa kezelése
Automatizált áfa-arányosítás
Pénzforgalmi áfa-kezelés minden helyzetben
ANYK áfabevalláshoz adatátadás
     
Számlakészítés lehetőségei (válaszható modul)    
Belföldi, uniós és export-számlakészítés áfa- és számviteli szabályok szerint forintban
Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjak, kommunális díjak, könyvelési díj, stb.
Számlázás devizában (belföldre is) Χ
Szállítólevél-készítés
Számla-készítés szállítólevélből
Gyűjtőszámla-készítés Χ
Pro forma-számla és Díjbekérő készítése Χ
Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően
Incoterms 2010 hivatkozások használata
Környezetvédelmi termékdíj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenéssel Χ
CSK / KT beépített katalógus, KT-bevalláshoz adatszolgáltatás gombnyomásra Χ
Idegen számlázórendszerekből számlaadatok importálása
Számlaadatok importálása más számlázórendszerekből
Számlaadatok exportálása Excelhez
Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált cseréje, változtatása
Beépített, paraméterezhető fizetési módok
Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve
     
Befektetett eszköz-nyilvántartás lehetőségei (választható modul)    
Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (HUF-ban vagy devizában)
Számviteli és adótörvény szerinti leírás – nyilvántartás
Fejlesztési tartalék-nyilvántartás
Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan
Paraméterezett, előre elkészített eszköznyilvántartás (sablon)
Üzembe helyezés automatizált könyvelése
Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése
Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartás Χ
Gyűjtőre, költséghelyre, leltárhelyre, telephelyre, stb. nyilvántartás Χ
     
Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás lehetőségei
   
Vevők- szállítók folyószámla-könyvelés
Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés
Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél
Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítésre
A programcsomagok szolgáltatásai folyamatosan bővülnek

Ügyfélszolgálatunk készségesen ad további felvilágosítást!

 

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2024. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak
Felhőalapú vállalat irányítási rendszer pályázat