Evolut Vállalati Integrált Rendszer – Ismertető

 

Megoldást ajánlunk nem csak szoftvert

Minden vállalkozás más és más!     Aligha van két egyforma cég, és ebből az következik, hogy nem lehet egy szoftverrel minden feladatot megoldani. Ezért mi  főleg nem szoftvert adunk el, hanem igény esetén KÉSZ MEGOLDÁST biztosítunk!   Az integrált ügyviteli rendszerünkből a hozzánk forduló vállalkozás igényeit figyelembe véve, neki testre szabott egyedi, komplett, csak rá  érvényes integrált vállalati rendszercsomagot állítunk elő.

Elkészítése során személyesen felmérjük a vállalat gazdasági folyamatait, összevetjük a rá irányadó hatósági előírásokkal,  majd erre kialakítjuk az egyedi adatbázist, amelyben “kulcsra készen” előkészítjük számára az összes törzsadatát, kialakítjuk a csak neki készült saját rendszerét.   A felhasználó elvárásaira, partnereire, pénzügyi adataira, készlet cikkelemeire, számlázásra, költséghelyekre, árbevételi helyekre, stb.  vonatkozóan előkészített rendszert dolgozunk ki, ami a betanulás után azonnal használatba vehető.  Dokumentációt készítünk, amelyben minden munkatárs számára leírás adunk a program használatáról, a számára szükséges funkciók lényegéről, az eljárásokról, elvégzendő feladatokról, egyeztetési pontokról. A vezetőknek elkészítjük a folyamatba épített ellenőrzési pontok, funkciók leírását, azok lényegét, az elvégzendő műveleteket, továbbá az elemzéseket biztosító műveletek részleteit.   A rendszer kialakítása során többször kerül sor egyeztetésre, egyes gazdasági, gyártási folyamatok részleteinek tisztázására. Ha szükséges, akkor módosítunk a rendszeren. A komplett bevezetési dokumentációt a rendszer átadásakor bocsátjuk felhasználó rendelkezésére, majd ennek alapján megkezdjük a rendszerben dolgozók oktatását. Szükség esetén belső vizsgát tesznek a munkatársak az elvégzendő feladataik ismertetésével.  Módszerünk következtében az együttműködés partnereinkkel gördülékenyebb, közvetlenebb, gyorsabb  problémamegoldással jellemezhető. Mindebből következik, hogy egy ilyen rendszer kialakításához, teszteléséhez, bevezetéséhez időre van szükség, adott esetben több hónapra! 

A szoftverbe nem építettünk be feleslegesnek tűnő szolgáltatásokat, a megoldásaink árának középpontjában a vállalkozás nagyságát vesszük figyelembe, azért, hogy egy kicsi mikrovállalkozás is korszerű, hatékony rendszerrel működhessen.   Velünk az egészen kicsi vállalkozásoknak is van lehetőségük egy minőségi, korszerű vállalati rendszer beszerzésre!     Vállalati rendszereink a könyvelésüket   saját könyvelővel  maguk végző vállalkozások körében  a 100 millió Ft/év  és  a 17 milliárd Ft/év közötti árbevételi sávban használatosak.  Egy ilyen rendszer használatára érdemes áttérni, mert gyorsan megtérül!

Jellemző programszolgáltatásaink

 • Alkalmas egyedi gépen, illetve hálózati operációs rendszereken, vagy felhőben való használatra,
 • Raktári bevételezési, kiadási- visszavételezési és nyitó, valamint átminősítési bizonylatok készítése. Készletnyitás az év elején automatikusan gombnyomásra történik,
 • Raktári, anyagkönyvelési és információs adatokkal bővített anyagkartonok automatikus vezetése, akár vonalkód-technika segítségével.
 • Készletcsoport nyilvántartások, lekérdezések, gyors-leltárkészítés, a leltári különbözet lekönyvelése gombnyomásra,
 • Anyagcsoportok szerinti készletkarton-nyomtatás,
 • Készlet-törzs adatok keresése, többféle megnevezés segítségével, vagy vonalkód szerinti listába rendezésével.
 • Anyag kiadási, anyagbevételi, illetve visszavételi és nyitási összesítők készítése,
 • Minimum és maximum készletek figyelése, készletek listázása,
 • Készletmozgási naplók nyomtatása, raktárközi mozgások naplózása, Számlázási tételek file-ba nyomtatása,
 • Anyagfelhasználási költséghely-nyilvántartás teljes ügyvitelének bizonylatolása, göngyölt, mérlegelt tényleges beszerzési átlagáron
 • Raktári összesítők, anyag / készletcsoport összesítők, szűrhető, paraméterezhető listái
 • Fizetési módok szerinti számlázás,
 • Gyorsított, vonalkód-olvasóval is támogatott kis- és nagykereskedelmi számlakészítés,
 • Gyors-kereső funkció betűre, számra, saját vagy beszállítói cikkszámra, többféle vonalkódra, képes támogatással,
 • Teljes kimenő számlanyilvántartás vezetése
 • Exportszámla-készítés angolul, németül,devizában, Incoterm szerint,
 • Megrendelések kezelése, EDI-rendelések importja, megrendelések átemelése szállítólevélbe
 • Nem teljesített megrendelések követése, nyilvántartása
 • Szállítólevél-készítés és nyilvántartás, vonalkód olvasás
 • Szállítólevél átemelése számlába, gyűjtőszámla-készítés,
 • Számla, illetve EDI- számla-készítés
 • Kiszámlázatlan szállítólevelek nyilvántartása,
 • Sztornózott számlák nyilvántartása,
 • Egyes vevők számlanyilvántartása, adatainak, vásárlásainak nyilvántartása,
 • Vevők szerinti számlanyilvántartás,
 • Készpénzes és nem készpénzes vevőösszesítés,
 • Vevőknek felszámított ÁFA-nyilvántartás,
 • Számla, szállítólevél jogszabály szerinti újranyomtatása,
 • Számlák, szállítólevelek tartalmának file-ba nyomtatása,
 • Készleteladási kimutatás,
 • Árbevétel készpénzes és nem készpénzes összesítése,
 • Vevő és árbevétel-kimutatás,
 • ELÁBÉ, fedezeti összeg, vagy szűkített önköltség gyorslista,
 • Adott termék árbevételi kimutatása,
 • Eladási összesítő vevőnként termékek szerint, számlák szerint részletesen vagy összesítve, termékcsoportonként,
 • Készletváltozási mérleg tételes nyilvántartása,
 • Számla végén különböző mennyiségek összesítése,
 • Készletkönyvelési tételenként (anyagféleségenként) lehetséges a költségnem/költséghely megadása. Készletkönyvelőnek anyagkiadáskor nem kell a kívánt költségnemet kiválasztani, az adat paraméterezve jön,
 • A készletkönyvelés minden számviteli törvény szerinti  mozgásnemben lehetséges, a gyakorlati kivitelezés szerint,
 • Mezőgazdasági hozamok és állatkönyvelés elszámolásainak számlaösszefüggései tételesen, törzsben előre kontírozható,
 • Lehetőség van az élelmiszer előállítók számára a cikkhez (tételhez) törzsben megadni a “Minőségét megőrzi a csomagoláson feltüntetett időpontig” felirat szövegét. A szöveg hozzárendelhető a számla teljesítési dátumához, a program pedig ennek megfelelően minden tételnél kiszámolja, és a számlán feltünteti a minőség megőrzésének időpontját,
 • Teljes felvásárlói ügyvitel, a felvásárlási jegykészítés raktári készletkezeléssel összekötve
 • Komplett mezőgazdasági felvásárlási MVH adatszolgáltatás, TÉSZ-e speciális rendszerében
 • A program jelzi a számlán a származási kódot,
 • Lehetőség van kereskedelmi hálózatba vevő-cikkszám szerinti kiszámlázásra
 • A program képes a vevők által megadott, tételenként azok költséghelyeire, boltjaira szóló számlát kiállítani,
 • Lehetőség van automatikusan az egyes vevőkhöz különböző saját bankszámlákra átutalást kérni a kimenő számlákon
 • Lehetőség van a készpénzes számlák azonnali készpénzes kiegyenlítésének kényelmes és megbízható automatikus pénztári- és folyószámla-kezelésére;
 • A programcsomag többféle vonalkód alkalmazásának technikájával rendelkezik, ami a raktárban, a számlázásban egyaránt jól, könnyen és gyorsan kezelhető;
 • Másodlagos mennyiségi egység kezelésével lehetséges ugyanazt a cikket darabban és pl. kilogrammban is kezelni. Ehhez a program fogadja a cikk nyitótételében is a kettős mennyiségi egységet. Pl. mezőgazdasági anyagkönyvelés;
 • Az anyagkönyvelésben a rendszer a tényleges beszerzési gördülő átlagárat alkalmazza;
 • A hozamok elszámolására automatizmusok vannak beépítve, így a mezőgazdasági specialitások jól kezelhetők a rendszeren belül.
 • A számlázás minden partnerről vezet egy adatlapot, amely nyilvántartja a vele kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Pl. szerződés tartalma, engedmények rendszere, stb.;
 • A rendszer képes más számlázó rendszerek partner és kiszámlázási adatainak átvételére, illetve több telephelyen történő számlázás adatainak a központi rendszerbe való beolvasására;
 • A számlázásnál lehetőség van több szállítólevél egyes tételeinek automatikus számlába rendezésére, vagy több szállítólevél minden tételének gombnyomásra való kiszámlázására;
 • A rendszer alkalmas gyűjtőszámlázás folytatására, nyilvántartást vezet a kiszámlázatlan szállítólevelekről;
 • A szállítólevelek file-ba is készíthetők;
 • A program zárt rendszerű szállítólevél-kezelést folytat, szigorú számadású ügykezelési adminisztrációjának betartásával;
 • Előfizetők számlázási rendszere benne van a programban. Azoknál a cégeknél, ahol előfizetéses (kábel TV.,  kommunális díj, vízdíj, újság, stb.) rendszerben nagy mennyiségű, azonos összegű számlát kell rendszeresen készíteni, ott a program sorozatszámla-készítési funkcióinak igénybe vétele mellett, emberi kéz érintése nélkül alkalmanként több tízezer számlát képes elkészíteni;
 • Lehetőség van csekkel felszerelt számlák kinyomtatására;
 • Lehetőség van a fenti sorozatszámlázásban előállított számlák jogszabály szerinti újranyomtatására, ahol csak a számlaszám határokat kell megadni és a program felügyelet nélkül kinyomtatja (a megadott számlaszámtól számlaszámig) a kért számlákat;
 • A készletgazdálkodás ügykezelésének bizonylatait (raktári- bevét, kiadás, raktárközi mozgás, visszavét, stb.) nem kötelező tételenként kinyomtatni, hanem a cégadat-beállításnak megfelelően utólag is lekérhetők;
 • Készletmozgási napló kérhető akár egy-egy bevételezési alapbizonylat számára is;
 • Sorozatszámlázás a programban egyedülálló szolgáltatás, amivel automatikusan, emberi kéz beavatkozása nélkül (havonta, időszakonként rendszeresen ismétlődő) elkészíthető akár több ezer számla. Előfizetési díjak, bérleti díjak, szemétszállítási díjak, rendszeres szolgáltatások rendszeres havi díjai gombnyomásra kiszámlázásra kerülhetnek. E számlák adatai természetesen megtalálhatók a főkönyvben, vevőfolyószámlákon, áfanyilvántartásban, stb.
 • Szállítói számlanyilvántartás iktatószám szerint, névsor szerint, illetve adott szállítónként;
 • Beérkező szállítói számlaiktatási bizonylat, és beérkező szállítói számlák feldolgozásának forgalmi naplója;
 • Előzetesen felszámított ÁFA- nyilvántartás-készítés teljesítés időpontja szerint;
 • Határidős szállítói tartozások, lejárt szállítói tartozások nyilvántartása;
 • Szállítók, költséghely szerinti tételes, illetve összesített kimutatásai;
 • Bankkivonatok könyvelése, bankforgalmi jelentés, és nyitótétel nyilvántartás;
 • Házipénztári bizonylatok kiállítása, pénztárjelentés, napra, időszakra, napi pénztári záró egyenleg-kimutatás;
 • Tárgyi eszköz főcsoportok, csoportok tetszőleges, de számviteli törvénynek megfelelő bontása, nyilvántartó kartonok, tartozékok nyilvántartása, üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyv nyomtatása. A tárgyi eszközműveletek azonnal bekerülnek a főkönyvi könyvelésbe.
 • Tárgyi eszközbevétel, bővítés, átalakítás-aktiválás, átminősítés, selejtezés, értékesítés, apportba adás, átadás, átminősítés kezelése, ezek módosítása, törlése, újra elszámolása rugalmas rendszerben biztosított;
 • Écs elszámolás havonta, negyedévente, félévente, évente, beállítás szerint gombnyomásra azonnal. ÉCS számviteli törvény, illetve adótörvény szerint költségviselőkre, költséghelyekre. Főkönyvi könyvelés analitikából azonnal. TAO adóalap-korrekció összegének kimutatása;
 • Az Evolut Integrált Rendszerhez egyrészt a ContMaster Humáninformatikai Rendszert, másrészt az Evolut Bér- és Munkaügyi rendszert lehet kapcsolni. Bérelszámolás a rendszerbe beépített kifizetési, levonási, adó- és járulékjogcímek között automatikusan is történhet, melyek köre szabadon bővíthető. Kifizetési jegyzék dolgozóra, állománykódra, munkahelyre, elektronikus módon, titkosítottan is. Kifizetési jegyzék adott jogcímre, dolgozóra, vagy állománykódra, költséghelyre, munkahelyre. Munkabér átutalás, titkosított bérelszámolás, ügykezelés, csoportos elektronikus átutalás készítés;
 • Bérlap, bérkarton, a főkönyvi bérfeladás mindegyik bérprogramból elektronikus adatbeolvasás útján, kézi adatbevitel nélkül megoldott, költséghelyre is;
 • Havi járulékbevallás-készítés elektronikus adatátadással, TB- ellátások elszámolása, magánnyugdíj-pénztári bevallás, elektronikus adatszolgáltatás. Költséghely-összesítő, állományösszesítő kimutatások
 • Kilépők adatlapja, hozott adatok kezelése, elektronikus adatszolgáltatások, igazolások, munkaszerződések készítése. Egyéni elszámoló lap, címletjegyzék, átutalási megbízások nyomtatása, vagy csoportos banki átutalási előkészítés elektronikus formában is;
 • Vevő-, szállító folyószámlák teljes ügykezelése. Egyedi és csoportos egyeztetés. Év eleji nyitás, nyitóállomány minden modulban választás szerint automatikusan vagy fél-automatikusan, illetve kézzel is bevihető;
 • Teljes folyószámla-kezelési műveletsor. Vevő-, szállító folyószámlák kiegyenlített, kiegyenlítetlen tételei képernyőre, nyomtatóra. Lejárt kintlévőségek egyes vevőknél, illetve összes vevőre. Kintlévőség napjaira listák kérhetők. Beállítás után rendszerszintű kerekítési különbözet automatikus kezelése, önműködő kipontozás, egyeztetés, kompenzálás-kezelés.
 • Teljesen automatizált devizakönyvelés, árfolyamkülönbözet-elszámolás, internetről beolvasott MNB árfolyam-használat, mérlegelt átlagárfolyam-alkalmazás;
 • Az árfolyam-számítási eltéréseket automatikus könyveléssel minden gazdasági esemény, minden vonatkozásában újrakönyveli;
 • Év végi devizaárfolyam-különbözet automatikus elszámolása, főkönyvi rögzítése gombnyomásra;
 • Igény szerinti deviza-alapú könyvvezetés;
 • TAO- törvény szerinti kintlévőségek napjaira összesített kimutatás;
 • Egyenlegközlők, fizetési felszólítások, késedelmi kamat levelek;
 • Az Evolut Rendszer egésze online rendszerben működik. Minden modul, minden tétele azonnal megjelenik a főkönyvi adatok között. Az analitikus műveletek módosítása, javítása, törlése minden modulból azonnal átmegy a főkönyvbe;
 • Közvetlen főkönyvi tételek (vegyes könyvelés) rögzítésének lehetősége adott;
 • Főkönyvi kivonat, folyószámla-kivonat, főkönyvi kivonat-összesítő gombnyomásra. Főkönyvi naplók, főkönyvi számlák idősorosan és rögzítési sorrendben. Főkönyvi kivonat adatai Excel táblához átadhatók;
 • Cégszintű, minden modult központilag érintő, egyszerre lekérhető ÁFA- nyilvántartás és bevallás-előkészítés pénzügyi rendezéshez igazodóan is;
 • Központi költséghelyek, árbevétel-helyek (főtevékenységi-, tevékenységi Cost centerek), főkönyvi számlák, számlaosztályok, témagyűjtők nyitása, módosítása. Központi- és modulfüggő törzsadatok szabad megnyitása, módosítás. Költségelemzés Excel táblázatba, módszertani ajánlással;
 • Mérleg, eredménykimutatás összeállítás gombnyomásra a könyvelt adatokból, tetszés szerinti gyakoriságban és időpontban,
 • Mérleg, eredmény-kimutatás nyomtatható magyar, angol, német nyelven + egy szabadon megadható nyelven,
 • Jelszóval védett funkciók, jogosultságok,
 • Felhasználónként (könyvelőnként), munkakörönként külön jogosultsági beállítások a rendszer egészére;
 • A vevő- (kimenő számla) nyilvántartó programot főként könyvelőirodák használják, de cégeknél is alkalmas a nem központi számlázásban készült számlák, (pl. ügynökök) boltkönyvelések nyilvántartására, árbevételként való előírására. Az itt bevitt tételek rákerülnek a vevőfolyószámlára is és a pénzügyi mozgások ezeket kezelik;
 • Határidős szállítói tartozásokat a program összesíti és akár adatfájlba is kinyomtathatók, ahonnan szükség esetén Excelben tovább kezelhetők. Az iktatási bizonylatokat utólag adott számtól adott számig ki lehet nyomtatni;
 • E-banki szolgáltatás, Elektra-rendszerhez adatkészítés;
 • Lehetőség van egész banki kivonat törlésére, a banki tételeket csv-file-ba is át lehet adni;
 • A pénztárbizonylatokat adott bizonylatszámtól adott bizonylatszámig ki lehet nyomtatni;
 • A rendszer központi adatbeállítással támogatja a különböző könyvvezetési módok automatikus alkalmazását, a törzsadatban beállított könyvvezetési módhoz igazodva irányítja a teljes rendszer könyvvezetését;
 • A program a főkönyvi számlákat idősorosan készíti el, mely egyébként teljesen a hagyományos főkönyvben megszokott legfontosabb listákkal egyezik meg. Szűrési lehetőségei exkluzív tartalmú listák elkészítését támogatja;
 • Az ÁFA nyilvántartás cégszintű, központilag, egyidejűleg minden programból összevontan állítja elő az ÁFA bevallás alapadatait;
 • A program elkészíti az időszaki ÁFA-bevallást, az ÁNYK programhoz képes átadni a bevallási adatokat;
 • A Mérleg program képes három oszlopos mérleget, eredmény-kimutatást készíteni;
 • Minden funkcióra kiterjedően, a rendszerbe belépők egyenkénti jogosultságát be lehet állítani, módosítani, bővíteni, szűkíteni, vagy visszavonni – egy vagy több jogosult személy részéről;
 • A rendszer bevezetését, használatát megkönnyítő szolgáltatásunk biztosítja, hogy akár előre, a felhasználó sajátos igényeire is figyelemmel kialakított úgynevezett kulcsra kész rendszert szállítsunk.
 

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2021. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak