Evolut Vállalati Integrált Rendszer – Induló ár

Az Evolut For Vállalati Integrált Rendszer ára a vállalat éves árbevételének, és ügyviteli igényeinek nagyságától függ.

Például egy 100 millió Ft/év árbevétel körüli kisvállalat az alábbi ajánlati áron juthat egy testre szabott megoldáshoz!

Evolut For Integrált Vállalati Rendszer

Hálózaton
5 munkaállomásig
ingyenes SQL szerver
Korlátlan tételszám

 0,00 – 100.000.000 Ft-ig terjedő éves árbevételi sávban               (nettó ár!) 860.000 Ft
 Keresse ügyfélszolgálatunkat, felmérés alapján egyedi ajánlatot adunk!  
 Nagy céges megoldásért kérjen ajánlatot!  

 

Az Evolut For  Vállalati Integrált Rendszer szolgáltatásai

  PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK    Elérhető 
  szolgáltatások
  Alkalmazási és technikai lehetőségek  
  Egyedi gépes és hálózatos használat
  Tetszőleges könyvelési év
  Tulajdonoshoz köthető cégekre kedvező cégcsoport használat
  Eltérő üzleti év könyvelés
  Internetes frissítés, tudásbázis
  Könyvelői- kezelői jogosultságok személyre szóló beállítása
  Korlátlan könyvelési tételszám
  Beépített 3 + 1 nyelvű számlatükör, mérleg
  Bővíthető könyvelési naplók
  Cég adatmentés, visszatöltés
  PDF formátumú komplett főkönyv-archiválás
  Adatátadás Excelhez
     
  Digitalizációs lehetőségek  
  Vevőszámlák adatainak exportálása: XLS, XML
  Számla, számlatételek exportálása: XLS, CSV
  Számla, számlatételek és partnerek importálása: XLS, CSV
  Számlák beolvasása Számlázz.hu rendszerből
  Szállítói számlák adatainak exportálása, importálása: XLS, CSV
  Banki átutalás-fájlkészítés: Elektra
  NAV Online számlaletöltés – vevő és szállító – automatikus kontírozással
  Banki importfájl beolvasása könyvelésre
  E-számla szolgáltatás
  Főkönyvi adatok exportálása: XLS, CSV, PDF
  Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet exportálása: PDF
  Mérlegadatokból OBR export
  Könyvvizsgáló programhoz adatexport: AUDIT XML, KÉSZLETLELTÁR XML
  SZÁMLA XML: számlázóprogramból
  Online számla XML adatszolgáltatás
  Számlázás: EDI, PDF, E-számla-küldés Contorg szerver szolgáltatással
  Megrendelések: EDI alapú, vagy WEB-es Contorg szerverszolgáltatással
  Költséghely/Árbevételi adatok Costcenter/Profitcenter táblázatok exportja: XLS, CSV
  Költséghely/Árbevétel adatok exportálása: XLS, PIVOT
  Vegyes könyvelési tételek importálása: TXT
     
  Könyvelési lehetőségek  
  Analitika-alapú működési elv, nem T – K számlasoros
  Főkönyvi számla
  Főkönyvi folyószámla
  Főkönyvi kivonat
  Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője)
  Könyvelési naplók, iktatási naplók
  Vevő- és szállító folyószámla-könyvelés
  Főkönyvi számlák lekérdezése beállítható szűréssel
  Könyvelési tételgyűjtők használata
  Gyűjtőre szűrhető főkönyvi számla
  Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat
  Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás
  Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók
  Bizonylatgyűjtők használata
  Bizonylatkönyvelés használati módjainak beállítása (cégenként eltérő is lehet)
  3 + 1 nyelvű főkönyv, mérleg, pénzügyi listák
  Integrált, online számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás automatikus főkönyvi könyveléssel
  Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés
  Készpénzes bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése
  Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelés, bizonylatolása
  Gazdasági esemény-mintatár utáni könyvelés
  Bérfeladás átvétel, automatikus könyvelés Contorg Bérügyviteli és EVL bérrendszereinkből
  Forgalmi költség-könyvelés (Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös főkönyvi könyvelés közötti választási lehetőség)
  Tevékenységi költséghely-könyvelés (Costcenter típusú)
  Vezetői számviteli információk
  Paraméterezhető tevékenységi eredmény-kimutatás (Costcenter)
  Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatás
  Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés OBR kompatibilis
  Kiegészítő melléklet-készítés  
  Devizakönyvelés tetszőleges devizával
  Deviza-alapú könyvelés
  Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés
  Deviza-átértékelés és a különbözet automatizált lekönyvelése
  MNB árfolyam letöltése, a letöltött árfolyamok automatikus használata
  Göngyölt, mérlegelt átlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággal
  Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyamkülönbözet-kezeléssel, önműködő könyveléssel
  EVA-kezelés előre beállított paraméter alapján automatikusan
  KATA-kezelés
  Pénzforgalmi áfa-kezelés
  Automatizált évnyitás, évzárás mérleggel
     
  Általános forgalmiadó-kezelés lehetőségei
 
  Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer
  Fordított áfa automatikus kezelése minden viszonylatban
  Uniós- és export-áfa kezelése
  Egyenes-áfa, fordított áfa, mezőgazdasági, vas-acél fordított áfa-adminisztráció √ 
  Automatizálható áfa-arányosítás
  Pénzforgalmi áfa-kezelés minden helyzetben
  ÁNYK Áfa-bevalláskészítés adatátadással
     
  Számlakészítés lehetőségei (válaszható modul)  
  Belföldi, uniós és export-számlakészítés áfa- és számviteli szabályok szerint forintban
  EVA-s, KATA-s (kisadózói) számlázás, FELÍR-kezelés,  
  Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjra, rendszeres havi díjra, könyvelési díjra, stb.
  Számlázás devizában (belföldre is)
  Szállítólevél-készítés
  Számla-készítés szállítólevélből
  Számla-készítés rendelésből  
  Gyűjtőszámla-készítés
  Pro forma-számla készítése
  Díjbekérő készítés  
  Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően
  Incoterms 2010 hivatkozások használata
  Környezetvédelmi termékdíj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenéssel
  Termékdíjak cikkenként, KT-bevalláshoz adatszolgáltatás gombnyomásra
  Idegen számlázórendszerekből számlaadatok importálása
  Számlaadatok exportálása más könyvelési rendszerek felé
  NAV Online kompatibilis adóhatósági számla-adatszolgáltatás  
  Számlaadatok exportálása Excelhez
  Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált cseréje, változtatása
  Beépített, paraméterezhető fizetési módok
  Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve
     
  Befektetett eszköz-nyilvántartás lehetőségei (választható modul)  
  Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (HUF-ban vagy devizában)
  Számviteli és adótörvény szerinti leírás – nyilvántartás
  Fejlesztési tartalék-nyilvántartás
  Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan
  Értékcsökkenés elszámolása költséghelyre  
  Helyi adóhoz települések szerinti adatszolgáltatás  
  Paraméterezett, előre elkészített eszköznyilvántartás (sablon)
  Üzembe helyezés automatizált könyvelése
  Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése
  Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartás
  Gyűjtőre, költséghelyre, leltárhelyre, telephelyre, stb. nyilvántartás
     
  Készletgazdálkodás -nyilvántartás lehetőségei (Kizárólag a Kereskedelmi- és Vállalati rendszerekben)
 
  Cikktörzsek – anyag, áru, szolgáltatás, késztermék, állatok, stb.  típusokban
  Csoportosítható cikktörzsek, automatizált készletkarton-nyitás
  Több típusú vonalkód, cikkszám: vevői, szállítói, gyártási számos, stb.
  Cikk-jellemzők, képek bevitele
  Szállítási költség, vámköltség beszerzési árba való automatizált beszámítása
  Több mennyiségi egység kezelése, súly, állatkönyvelés súly-elszámolásai
  Készlettípusok számviteli törvény szerint, de szabadon tovább bonthatók
  Anyagkönyvelés, raktári nyilvántartás
  Felvásárlási jegy-készítés, raktári készletkezeléssel,  NAV xx08 bevalláshoz adatátadás
  Környezetvédelmi termékdíj-katalógusok  
  Jövedéki termék-kezelés jövedéki engedélyes kereskedőknek listák, kimutatások
  Tetszőleges számú raktár, költséghely
  Vevői rendelés-feldolgozás
  Szállítólevél-készítés vevőrendelésből
  Kereskedelmi árjegyzék partnercsoportokhoz (szezonálisan is) számlázásban alkalmazással
  Készletmozgások azonnali főkönyvi könyvelése
  Gyártásindítás automatizált (receptúra alapú)  
  Számlázással, vevőfolyószámlával összekötve
  Tényleges, mérlegelt  beszerzési átlagár alkalmazása
  Deviza-alapú készletkönyvelés
  Gyűjthető anyagkönyvelési tételek
     
  Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás lehetőségei
 
  Vevők- szállítók folyószámla-könyvelés
  Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés
  Behajtási költségátalány-adminisztráció  
  Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél
  Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítésre

Ügyfélszolgálatunk készségesen ad további felvilágosítást!

 

A programok üzemeltetésével összefüggő szolgáltatásaink díjai

Contorg Szolgáltatási díjak

Az ÁSZF  IV. 1.2-1.2 pontokban hivatkozott tételek

Díjak Ft-ban

Programtelepítés  
– programtelepítés helyszínen 24.000 Ft/alkalom+utazási költség
– adatbázis áthelyezés helyszínen 10.000 Ft/óra + utazási költség
– programtelepítés, adatbázis áthelyezés internetes táveléréssel 24.000 Ft/alkalom
Tanácsadás  
Szakmai, informatikai tanácsadás, szakvélemény-készítés (+helyszínre utazás) 10.000 Ft/óra + utazási költség
Szakmai tanácsadás e-mailben Contorg Kft székhelyéről, írásba foglalás 10.000 Ft/óra
Személyes szoftverüzemeltetési tanácsadás program működtetésével kapcsolatban 10.000 Ft/óra
Telefonos és TeamViewer-es szakmai tanácsadás éves előfizetés alapján 40.000 Ft/év
Oktatás  
Programkezelői kiscsoportos oktatás maximum 4 fő létszámig (4 óra/nap) Contorg Kft.-nél 10.000 Ft/fő/nap
Programkezelői kiscsoportos oktatás 4 főig felhasználónál (4 óra/nap) 40.000 Ft/nap+utazási költség
Adatbázissal kapcsolatos munkák  
Adatbázis javítás, karbantartás, egyesítés, archiválás (Contorg Kft székhelyén) 20.000 Ft/alkalom
Adatbázis javítás, hibakeresés (Contorg Kft székhelyén) 10.000 Ft/óra
Adatbázis javítás, hibakeresés helyszínen Felhasználó székhelyén 15.000 Ft/óra + utazási költség
Adatbázis javítás, hibakeresés internetes táveléréssel 10.000 Ft/óra + utazási költség
Utazási költség  
Helyszínre utazás 30 kilométeres körzeten belül 5.000 Ft/alkalom
Helyszínre utazás megtett távolság alapján 150 Ft/km
Érvényes: 2023. 01. 01-től. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Áraink az áfát nem tartalmazzák!

Kérjen információt munkatársainktól!

 

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2023. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak
Felhőalapú vállalat irányítási rendszer pályázat