Evolut Kereskedelmi Rendszer ismertető

Készletgazdálkodási rendszer

Az Evolut Készletgazdálkodási rendszer képes korlátlan számú raktár készletkezelését, készletkönyvelését, vevői- és szállítói rendelés-kezelését biztosítani.
Az Evolut programcsomag banki, pénztári, és szállítómoduljaival összekapcsolva egy teljes Kereskedelmi rendszert alkot, mert nem csak a készleteket kezeli, hanem számláz, pénzügyi rendezést kezel, a készletállomány alakulása mellett naprakészen követi a partnerek kintlévőségeit, képes fogadni a vevői rendeléseket, ezek teljesítését nyomon követni, a kiszállításhoz szállítólevelet, majd ebből számlát készíteni. A rendelés modulban lehet árajánlatot is készíteni egy-egy vevői rendelésre reagálva. Szállítólevél-rendszerével gyűjtőszámlázás is folytatható!
A készletprogram a tényleges beszerzési árból halmozott, mérlegelt átlagáron számítja a készlet nyilvántartási értékét, képes a szállítási- és vámköltségeket a beszerzési ár részeként, automatizáltan kezelni.
Készít számlát, gyűjtőszámlát, szállítólevelet, rendelés-visszaigazolást, árajánlatot, mely utóbbi számlába is át tud emelni több nyelven, devizában is. Képes rendelésből, szállítólevélből számlát, magyar, angol, német nyelven, tetszőleges devizában készíteni. Kielégíti a kereskedelmi láncokba való beszállítás igényeit, és elektronikus számlázóként is működik. Devizában könyvelő cégeknél az anyagkönyvelést devizában is kezeli.
Használja a gyártók exportszámlázásához szükséges Incoterm 2010 kódokat, nyilvántartja az egyes vevők telephelyeire történt kiszállításokat, elkészíti azok összesítését.
Képességei lehetővé teszik, hogy bármelyik devizában számlázzon, készletmozgatási műveletet végezzen, 6-os, 7-es elsődleges, illetve 5-ös másodlagos költséghely-könyvelést vezessen.
Kiemelt figyelmet érdemel az a képessége, hogy a mezőgazdaság / állattenyésztés speciális készletkönyvelését is ismeri, akár devizában is képes azt kimutatni.
Beépítve tartalmazza és katalógusként ajánlja fel a kezelőjének a környezetvédelmi termékdíjakat, ezekről kimutatást és bevallási segédletet készít, továbbá a számlázásban minden előírt KT-feltételnek megfelel.
Fel van készítve egyedi- és csoportos gyári számos nyilvántartásra, sarzs-számok kezelésére, azok készletmozgásának figyelemmel kísérésére. Alkalmas a szavatossági idő nyilvántartására, a számlán ennek feltüntetésére, sarzs-számos kapcsolattal ezeknek a készleteknek a figyelésére. Jövedéki nyilvántartó része megfelel az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak, alkalmas jövedéki termékek tárolására, számlázására, a vámhatóság részére szükséges listák biztosítására, továbbá megfelel a jövedéki törvényben előírt feltételeknek, a jövedéki engedélyes kereskedők számára. Elkészítésénél az volt a cél, hogy a sok szolgáltatást végző rendszer a lehető legkevesebb emberi kézimunkát igényelve működjön.

Ennek megfelelve ez a modul is (a többi Evolut modulhoz hasonlóan) az előre beállítható használati módot, az egymásra épülő, előre paraméterezett törzsadat-rendszert, a számviteli szabályokat a gyakorlati kivitelezhetőség szempontjából figyelembe vevő rendszerként működik.

A kezelők munkáját egy kényelmes gyors kereső, és prediktív szövegbevitel segíti. A számviteli törvény szerinti készletmozgás-típusok automatikus szövegezésével támogatja. A készletmozgási tételek szövegét előre bekészíti az adatmezőbe, ritkán kell azt átírni. Kiadási tételeknél a készletnyilvántartási egységárat a rendszeren belül automatikusan alkalmazza. Képes a készletnyilvántartást devizában is vezetni. Képernyőin mindenhol látszik az egyes cikkek aktuális készlete, raktározási helye, beszerzési ára, stb. Kialakításának lényege, hogy a készleteket / Főcsoport / Csoport / Alcsoport / bontásban kezeli. Az alcsoport kezelése nem kötelező. A készletkezelői munka megkezdéséhez csak a cikkeket kell létrehozni, s megkezdődhet a készletmodul rendszeres használatba vétele.

Alkalmas számlázásra és készletkezelésre  nagy- és kiskereskedelmi tevékenységhez, kiemelkedően építőanyag kereskedelemhez, műszaki cikk kereskedelemhez, egyéb kereskedelmi tevékenységekhez, mezőgazdasági felvásárlóknak, mezőgazdasági termelőknek, állattenyésztőknek, jövedéki engedélyes kereskedőknek.
A készletkönyvelési lehetőségek egy teljes raktári anyag- és árunyilvántartási rendszert biztosítanak. Tetszőleges számú raktár, jövedéki nyilvántartás, környezetvédelmi termékdíj, főkönyvi feladások, költséghelyek, gyűjtők állnak felhasználóink rendelkezésre.  Az Evolut Készletgazdálkodási rendszerben az anyagoknak a belső nyilvántartási száma, neve, három idegen elnevezése mellett még van beszállítói cikkszáma, másodlagos cikkszáma, többféle vonalkódja, másodlagos megnevezése, továbbá VTSZ-, KN-, BTO- kódok, környezetvédelmi termékdíj-kategóriák, stb. is benne vannak. A cikk-keresést külön erre a célra kifejlesztett gyorskereső funkciók támogatják, egy-egy áru azonosítását kép is segíti a programban. Az Evolut Készletgazdálkodási rendszer egyik alapvető funkciója a raktári anyagnyilvántartás, de ez a funkció olyan technikai lehetőségekkel van kibővítve, aminek következtében a rendszer széles szolgáltatási skálán támogatja értékesítési, készletgazdálkodási tevékenységet, vagy az adózási kötelezettségek teljesítését.

A rendszer fel van készítve a jövedéki nyilvántartások vezetésére, a jövedéki számlázással összekötve alkalmas a jövedéki engedély megszerzésére. A jövedéki engedélyes kereskedői változata megfelel az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak, alkalmas jövedéki termékek kezelésének, tárolásának, számlázásának dokumentálására, a vámhatóság részére szükséges jövedéki ellenőrzések, listák, adatszolgáltatások biztosítására, továbbá megfelel a jövedéki törvényben előírt további feltételeknek.

A felvásárlói változata a sajátos mezőgazdasági terményfelvásárlás körülményeire készült  rendszer, ami nem csak a felvásárlási jegyek szabályos elkészítésére, a felvásárolt készletek kezelésére alkalmas, hanem az őstermelői adatszolgáltatásokat is elvégzi, sőt a NAV 08-as járulékbevallásba is átadja az adatokat.

A készletnyilvántartás a saját előállítású kész- félkész-termékeket elszámoló áron, a vásárolt anyagok, áruk nyilvántartási értékét tényleges beszerzési árakból számított (göngyölt-mérlegelt) átlagáron tartja nyilván, továbbá képes a szállítási- és vámköltségeket a beszerzési árba már a bevételezéskor automatizáltan beleszámítani. A készletnyilvántartás képes a vásárolt anyagokból, illetve saját előállítású kész- és félkésztermékekből  összeállított, úgynevezett konfigurált termékek kialakítására, kezelésére.

Kezeli a mezőgazdaság, állattenyésztés speciális készletkönyvelési eljárásait. Beépítve tartalmazza és integráltan használja a környezetvédelmi termékdíjakat, ezekről kimutatást és bevallási segédletet készít, minden előírt KT-feltételnek megfelel. Fel van készítve egyedi- és csoportos gyári számos nyilvántartásra, LOT-számok kezelésére, azok készletmozgásának figyelemmel kísérésére, a szavatossági idő nyilvántartására, a készletek alakulásának figyelésére, másodlagos mennyiségi egységek kezelésére, nettó- és bruttó súlyok nyilvántartására, továbbá alkalmazható vonalkód olvasó a készletkezelői munka könnyítésére.

A Kereskedelmi rendszer törzsadat-­állományokkal dolgozik. Az egyik a készlet (anyag/cikk) törzs, a másik a vevő (partner) törzs, illetve áfakulcsok, gyűjtők, partnerek telephelyei, stb. Mindegyik bővíthető munka közben, de külön funkcióban is elvégezhető.  Cikkszámrendszere jól tagolt, készletcsoportosítási lehetőségei teljesen rugalmas, egyedi cikkszámrendszer kialakítását teszi lehetővé, úgy, hogy a  vevők által megadott cikkszámokat is a nyilvántartásban kezeli. 

Devizában könyvelő cégeknél az anyagkönyvelést devizában is kezeli. Használja a gyártók exportszámlázásához szükséges Incoterm 2010 kódokat, nyilvántartja az egyes vevők telephelyeire történt kiszállításokat, elkészíti azok összesítését. Képességei lehetővé teszik, hogy bármelyik devizában készletmozgatási műveletet végezzen, 6-os, 7-es elsődleges, illetve másodlagos költséghely-könyvelést vezessen.

Az Evolut Kereskedelmi Rendszerben  egy nagy teljesítményű számlázási rendszer működik, amivel nem csak a számviteli törvény által előírt követelményeket lehet biztosítani, hanem az áfa-pénzügyi stb. szabályrendszerekét is.  A  Jövedéki  Kereskedelmi Rendszerben a jövedéki engedélyes kereskedő számára előírt, a jövedéki engedély kiadásának feltételeként meghatározott jövedéki nyilvántartásokat elkészíti.

A Felvásárlói Kereskedelmi Rendszerben az őstermelőkre vonatkozó szabályok betartását biztosítja a funkció. A számlázás történhet forintban, vagy devizában, a fordított adót is kezeli, három nyelven nyomtat számlát, esztétikus külalakban, grafikus cégembléma megjelenítéssel. Incoterms 2010 hivatkozásokat használja, képes gyűjtőszámlát készíteni, környezetvédelmi- és népegészségügyi termékdíjat megjeleníti. 

Az “Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást” 2016-tól kezdve készíti el.

Az értékesítések eredményéről több szűrő beiktatásával lista kérhető le. Az árjegyzék-rendszer időszaki, állandó tehát időbeli érvényességgel bíró, a számlázásnál önműködő rendszer lehetővé teszi az egyes akciók, partnercsoportok részére külön árak alkalmazását. Ezeknek a gyors kidolgozását külön segítő funkciók támogatják. Az értékesítési,  számlázási nyilvántartásokból azonnal lekérhetők a részletek. Például azonnali lista kérhető a kiszámlázott cikkekről, egyes vevők részére kiszámlázott cikkelemekről különböző sorba rendezési és szűrési feltételek szerint. Számlázás közben szinte csak a számlázási tétel szövegét pontosító, kiegészítő, vagy különösen fontosnak tartott jellemző adatokat, üzeneteket kell beírni.  Az alapértelmezett programhasználatot az adott munkakörben szükséges feltételekhez lehet  beállítani. Ezek  szintén azt a célt szolgálják, hogy számlázás közben a lehető legkevesebb adatot kelljen törzsből választani, a számlakészítés egyszerűbb és gyorsabb legyen. Az EVA-s, KATA-s számlakiállítók számára  a program az egyszerű és pontos adatkezelést előre beállítható módon kínálja fel.

A Kereskedelmi rendszer főbb jellemzői:

 • Felvett rendelések listája
 • Rendelés-visszaigazolása
 • Készletbeszerzéshez szállítói rendelés készítése
 • Minimum/maximum készletek figyelése
 • Árajánlat-készítés
 • Szállítólevélbe átadott, illetve még át nem adott rendelések listája
 • Szállítólevél készítés, árral vagy ár nélkül
 • Kiszámlázott, kiszámlázatlan szállítólevelek listája
 • Könnyen kezelhető cikkszámrendszer ­ főcsoport, csoport kialakításokban
 • Szállítói cikkszám, vevői cikkszám használata
 • Gyártási szám, kötegelt (LOT) gyártá­si szám
 • Többféle vonalkód olvasása
 • Az anyag-, árunyilvántartó kartonok raktáranként
 • Részletes és gyors leltárak készletcsoportonkénti bontásban, raktáranként
 • Nyilvántartó kartonok többféle részletezettségben
 • Az anyagok, áruk bevételezése devizában is
 • Szállítási költség, vámköltségek beszerzési egységárba való beszámítása
 • Készletlisták, szűrhető, csoportosítható módon
 • Leltározást segítő funkciók, automatikus leltári eltérés rögzítése anyagkartonokon
 • Készletjegyzék
 • Törzsadat-bevitel munka közben is;
 • Anyagbevételi és kiadási bizonylatok elkészítése
 • Készletmozgási napló
 • Raktárközi bevételezések listája
 • Jövedéki engedélyes kereskedő (belföldi) nyilvántartásai, kimutatásai

 

Számlázórendszer

Számlázó programunk sokoldalú, számos szolgáltatás nyújtására, a hatósági előírások betartására alkalmas szoftver, természetesen a NAV Online számlázás kötelezettségének is eleget tesz. A számlázóprogram a készletgazdálkodási programmal egybeépített funkciói miatt képes értékesítési rendszerként működni.

Alkalmazása során nem csak a számviteli törvény által előírt követelményeknek tesz eleget, hanem áfa-, jövedéki-, környezetvédelmi-, számviteli, adózás rendje, stb. rendeletekben, törvényekben előírt szabályrendszereknek is megfelel. Felépítése törzsadatokra alapul, működése során kapcsolatban áll a partnertörzzsel, cikktörzzsel, és az általános forgalmi adó-analitikával. Azonnali információ kérhető a kiszámlázott cikkelemekről, egyes vevők részére kiszámlázott cikkekről különböző sorba rendezési és szűrési feltételek szerint. A számlázó-rendszerben készített számlák áfa tartalmából komplett áfanyilvántartás készül, illetve ennek adatai átadhatók az ÁNYK-nak áfabevalláshoz. A rendszer vezeti a vevők analitikus számlanyilvántartását, biztosítja a pénzügyi folyószámla-nyilvántartás pénzügyileg rendezett, vagy rendezetlen tételek szerinti lekérdezését, oly módon, hogy akár pénzügyi levelezés, egyenlegközlés is végezhető adatainak segítségével.

A számlázóprogram főbb szolgáltatásai

 • Szolgáltatások számlázása
 • Készletek számlázása
 • Grafikus használat, cégembléma alkalmazás, színes nyomtatás
 • Zártrendszerű számlanyilvántartás
 • Online számla adatszolgáltatás
 • Előlegszámla-készítés
 • Módosító számla-készítés
 • Sorozatszámla-készítés
 • Díjbekérő, pro forma számla-készítés
 • Zárt számlaszám-képzés
 • Képesség főkönyvi könyveléssel, vevők pénzügyi folyószámla-nyilvántartásával, pénzügyi levelezéssel, áfa-nyilvántartással, partner- és cikktörzs-adatokkal, készletkönyveléssel összekapcsolt működésre (csak integrált használat esetén)
 • Belföldi, uniós, és export számlakészítés
 • Devizás számlázás (akár belföldre is)
 • Automatikus árfolyam-különbözet elszámolás
 • Automatikus kerekítési-különbözet számítás
 • Szabadon megadható, tetszőleges hosszú számlaszöveg, megjegyzés alkalmazása
 • Számlaadatok exportálása Excelbe
 • Számlázási adatok importálása saját más számlázó programoktól Excelből
 • Számlázási meghatalmazotti szolgáltatás nyújtása
 • PDF-be számlázás
 • EDI- Számlázás
 • Jövedéki-számlázás
 • Szállítólevéből számlázás
 • Rendelésből számlázás
 • Gyűjtő-számlázás
 • Termékdíjas számlázás, nyilatkozat-készítés
 • Fordított ÁFA-kezelés, nyilatkozat-készítés
 • EVA-s, KATA-s számlázás, Pénzforgalmi áfás számlázás

 

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2023. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak
Felhőalapú vállalat irányítási rendszer pályázat