Evolut főkönyvi rendszerek összehasonlítása

Evolut Főkönyvi rendszerek összehasonlítása

Az Evolut rendszerek egyes típusai eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Az alábbi táblázatba összefoglaltuk az egyes típusok lehetőségeit, tudását (174 figyelmet érdemlő funkció). Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik programtípust érdemes választania. A könyvelőirodák az Eco és Pro7 verziót használják – mivel ezek többcéges változatok. Az Eco verzióról át lehet térni felfelé, az Evolut Pro7  verzióra, erről pedig feljebb a Vállalati Integrált Rendszerre! Az alábbi táblázatban található funkciók mindegyike működik az Evolut For Vállalati Integrált rendszerünkben és természetesen a mikro- és kisvállalati (MKV1 és MKV2) főkönyvi rendszereinkben is.

PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK     Eco   Pro
Integrált
programváltozat rendszer
Alkalmazási és technikai lehetőségek      
Egyedi gépes, vagy adatbázis-szerveres hálózati programhasználat igen igen igen
Felhő alapú programhasználat igen igen igen
Távoli asztali kapcsolat, teljes értékű könyveléshez igen igen igen
Tetszőleges könyvelési év kezelése igen igen igen
Tetszőleges számú cég / ügyfél igen igen igen
Teljes adatintegrálás az összes modulra igen igen igen
Távsegítség, szakmai tanácsadás, állandó ügyfélszolgálat igen igen igen
Rugalmas licencrendszer, számvitelhez, adózáshoz értő ügyfélszolgálat igen igen igen
Internetes verziófrissítés, tudásbázis, programban elérhető kezelői útmutató igen igen igen
Könyvelői- felhasználói jogosultságok személyre szóló beállítása igen igen igen
Korlátlan könyvelési tételszám, korlátlan cégszám lehetősége igen igen igen
Magyar-angol-német + 1 szabadon megadható idegen nyelv a főkönyvben, mérlegben igen igen igen
Bővíthető könyvelési naplók igen igen igen
Ügyfél- /cég adatmentés, visszatöltés igen igen igen
PDF formátumú komplett archiválás igen igen igen
Adatexport  XML, XLS, CSV fájlformátumokban igen igen igen
       
Digitalizációs lehetőségek  Eco   Pro Integrált
Vevőszámlák adatainak exportálása: XLS,  XML igen igen igen
Számla, számlatételek exportálása: XLS, CSV igen igen igen
Számla, számlatételek és partnerek importálása: XLS, CSV, Számlázz.hu-ból igen igen igen
Szállítói számlák adatainak exportálása, importálása: XLS, CSV igen igen igen
Vevőszámlák letöltése könyvelésre NAV 3.0 rendszerből igen igen igen
Szállítói számlák letöltése könyvelésre NAV 3.0 rendszerből igen igen igen
NAV-tól letöltött számlák automatizálható könyvelése igen igen igen
Banki átutalások készítése Elektra rendszerekhez igen igen igen
Főkönyvi adatok exportálása: XLS, CSV, PDF igen igen igen
Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet exportálása: PDF igen igen igen
Mérlegadatokból OBR export igen igen igen
Könyvvizsgáló programhoz adatexport: AUDIT XML igen igen igen
SZÁMLA XML: számlázóprogramból igen igen igen
Online számla 2.0  XML adatszolgáltatás igen igen igen
Számlázás: EDI, PDF igen igen igen
E-számla küldés számlázóprogramból igen igen igen
Bejövő megrendelések fogadása: EDI alapon is igen igen igen
Költséghely/Árbevételi adatok Costcenter/Profitcenter táblázatok exportja: XLS, CSV igen igen igen
Költséghely/Árbevétel adatok exportálása: XLS, PIVOT igen igen igen
Vegyes könyvelési tételek importálása: TXT igen igen igen
Digitális alapbizonylat-kezelés, könyvelési tételhez csatolás, adatállományban tárolás igen igen igen
Partnerhez PDF-dokumentum hozzárendelése, adatállományban tárolása, alapbizonylat nélküli könyvelés igen igen igen
       
Könyvelési lehetőségek Eco Pro Integrált
Analitika-alapú működési elv, nem T – K számlasoros igen igen igen
Könyvelés billentyűzetről, egér nélkül igen igen igen
Könyvelési tétel utólagos javítási lehetősége igen igen igen
Főkönyvi számla-nyomtatás igen igen igen
Főkönyvi folyószámla-nyomtatás igen igen igen
Főkönyvi folyószámla-kivonat készítés igen igen igen
Főkönyvi kivonatkészítés igen igen igen
Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője) készítés igen igen igen
Könyvelési naplók, iktatási naplók (tetszés szerinti számban nyithatók) igen igen igen
Vevő- és szállító folyószámla-könyvelés, pénzügyi levelezés, cash-flow, folyó fizetési tervek, egyenlegközlés igen igen igen
Főkönyvi számlák lekérdezése beállítható szűréssel igen igen igen
Könyvelési tételgyűjtők használata igen igen igen
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi számla igen igen igen
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat igen igen igen
Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás igen igen igen
Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók igen igen igen
Bizonylatgyűjtők használata igen igen igen
Bizonylatkönyvelés használati módjainak beállítása (cégenként eltérő is lehet) igen igen igen
NAV-tól letöltött számlák automatizált könyvelése gazdasági eseményre, gyűjtőre, árbevétel- és költséghelyre igen igen igen
3 + 1 nyelven főkönyv, mérleg, pénzügyi listák nyomtatása igen igen igen
Integrált, online főkönyvi könyveléssel számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás használat igen igen igen
Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés igen igen igen
Készpénzes vevő-, szállító-bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése igen igen igen
Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelése, bizonylatolása igen igen igen
Automatikus kontírozás egy gazdasági esemény-példatár szerinti könyvelési lehetőséggel igen igen igen
Bérfeladás automatikus lekönyvelése Contorg Bér és EVL Bér rendszereinkből igen igen igen
Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös főkönyvi könyvelés választási lehetőség nem igen igen
Tevékenységi költséghelyek-könyvelés (költségközpont, profitcenter típusú) összköltségnél is nem igen igen
Összköltségkönyvelés mellett költséghely-könyvelési lehetőség nem igen igen
Költséghely, költségösszetétel-elemzés (Pivot-típusú) nem igen igen
Idegen számlázó rendszerből számla importadatok átvétele könyvelésbe (XLS formátumban) igen igen igen
Mikrogazdálkodó könyvelési rendszer, beépített mérleggel, eredménykimutatással igen igen igen
Vezetői számviteli információk nem igen igen
Tevékenységekre paraméterezhető eredmény-kimutatás (Profitcenter) nem igen igen
Mérleg- és eredmény-kimutatás átadása OBR-be igen igen igen
Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés + Mikrogazdálkodói mérleg OBR adatátadással igen igen igen
XML Audit fájl készítése – Könyvvizsgálóbarát program igen igen igen
Devizakönyvelés tetszőleges devizával nem igen igen
Deviza-alapú könyvelés esetén is elkészíthető az ÁFA és MÉRLEG forintban nem igen igen
Eltérő üzleti év kezelése nem igen igen
Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés nem igen igen
Deviza-átértékelés és az árfolyam-különbözet automatizált lekönyvelése nem igen igen
MNB árfolyam karbantartás, a letöltött árfolyamok automatikus használata nem igen igen
MNB árfolyam időzített letöltése, frissítése nem igen igen
Göngyölt, mérlegelt devizaátlagárfolyam-számítás, könyvelési tételenkénti automatizáltsággal nem igen igen
Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyamkülönbözet-kezeléssel, önműködő könyveléssel nem igen igen
EVA-kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusan már megszűnt, de korábbi évek újrakönyvelésénél használható igen igen igen
KATA-ügyféladatok kezelés beállíthatósága, listakészítés ezek alapján automatikusan igen igen igen
Pénzforgalmi áfa-kezelés előre beállítható paraméterek alapján automatikusan igen igen igen
Évközi nyitás, évközi főkönyvi kivonat átvétele igen igen igen
Automatizált évnyitás, évzárás mérleggel igen igen igen
       
Készletkönyvelés (Csak a vállalati integrált rendszerben, abban Pro7 Főkönyv működik!)
Eco Pro Integrált
Egyedi cikkszám-képzés nem nem igen
Sarzs-szám képzés és használat nem nem igen
Gyártási szám-képzés és kezelés nem nem igen
Szavatossági idő-kezelés nem nem igen
Főkönyvi, pénzügyi rendszerbe kapcsolt online készletgazdálkodás, főkönyvi adatok azonnal nem nem igen
Számviteli törvényen alapuló készlet-mozgásnemek dokumentált használata nem nem igen
Vásárolt készletek készletmozgásai tényleges, gördülő beszerzési átlagáron azonnali főkönyvi könyveléssel nem nem igen
Saját termelésű félkész, és késztermékek elszámoló áron azonnali főkönyvi könyveléssel nem nem igen
Készletfelhasználások, kiadások értékének költséghelyekre, projektekre, részlegekre való azonnali könyvelése nem nem igen
Készletanalitika főkönyv egyezőségének biztosítása nem nem igen
Állatkönyvelés speciális készletműveletei (súlygyarapodás, szaporulat, átértékelés) nem nem igen
Mezőgazdasági készletkönyvelés nem nem igen
Jövedéki engedélyes készletnyilvántartások, jövedéki adatszolgáltatásokkal nem igen igen
Felvásárlási jegy-készítés, raktári nyilvántartással, azonnali könyveléssel, áfanyilvántartással együtt nem igen igen
Cikktörzsbe beépített környezetvédelmi termékdíj (KT), népegészségügyi termékadó-elemek nem nem igen
KT-díj összege készletmozgásból való számítással, adatszolgáltatással bevallásra kész adatokkal nem nem igen
Számlázással egybekapcsolt készletkönyvelés, azonnali főkönyvi könyveléssel, Áfa-val nem nem igen
Szállítólevél-készítés, számlához átadható, kiszámlázottság figyeléssel nem igen igen
Vásárolt készletek beszerzési árába vám- és szállítási költségek automatizált beszámítása,
bekerülési költségekkel növelt egységár létrehozása, alkalmazása
nem nem igen
Gyártásindítás készletkönyvelése receptúra-alapján, gombnyomásra, automatizáltan nem nem igen
Időintervallumhoz köthető árjegyzékek, önműködő alkalmazása, többszintű, egymásra épülő
kedvezmény-rendszer, partnerekkel egybekapcsolva
nem nem igen
Vevő- szállító megrendelések készítése, küldése, fájlból fogadása nem nem igen
ELÁBÉ- kimutatás, értékesítés bruttó eredményének összeállítása gombnyomásra,
termékdíjak kiszűrési lehetőségével, ügynökönként
nem nem igen
Valódi leltározási funkció, leltári eltérések gombnyomásra azonnali készletnyilvántartásba
és főkönyvi könyvelésbe rögzítése
nem nem igen
Szabadon nyitható készletkönyvelési naplók nem nem igen
Bizományba adott készletek kezelése nem nem igen
Ügynöki jutalék-számításhoz nyilvántartás vezetése nem nem igen
       
Általános forgalmiadó-kezelés lehetőségei
Eco Pro Integrált
Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer áfabevallási sorokkal igen igen igen
Fordított áfa (mezőgazdasági, vas- acél, stb.) automatikus kezelése minden viszonylatban igen igen igen
Kompenzációs felár-kezelése igen igen igen
Uniós- és exportügyletek-áfa kezelése igen igen igen
Automatizált áfa-arányosítási lehetőség igen igen igen
Pénzforgalmi áfa-kezelés minden helyzetben igen igen igen
EVA-s áfakezelés (megszűnt, de visszamenőleges könyvelésnél még használható) igen igen igen
ÁNYK áfabevalláshoz adatátadás igen igen igen
       
Számlakészítés lehetőségei (válaszható modul) Eco Pro Integrált
NAV 3.0 online számlakészítés igen igen igen
Belföldi, uniós és export-számlakészítés áfa- és számviteli szabályok szerint forintban igen igen igen
Időszaki ÁFA-kezelése, beépített ÁFA teljesítési-időkalkulátorral igen igen igen
Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjak, bérleti díjak, könyvelési díj, stb. igen igen igen
Számlázás devizában (belföldre is) nem igen igen
Szállítólevél-készítés igen igen igen
Számla-készítés szállítólevélből nem igen igen
Gyűjtőszámla-készítés nem igen igen
Pro forma-számla és Díjbekérő készítése nem igen igen
Készletkezeléshez kapcsolható nem igen igen
Készletkezelés vonalkód-olvasóval nem nem igen
Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően igen igen igen
Incoterms 2010 hivatkozások használata igen igen igen
Környezetvédelmi termékdíj cikkhez rendelve, számlázásnál önműködő megjelenéssel nem nem igen
CSK / KT beépített katalógus, KT-bevalláshoz adatszolgáltatás gombnyomásra nem nem igen
Számlaadatok exportálása Excelhez igen igen igen
Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált, csoportos cseréje, változtatása igen igen igen
Beépített, paraméterezhető fizetési módok igen igen igen
Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve igen igen igen
Webáruházi rendszerben működik nem nem igen
       
Befektetett eszköz-nyilvántartás lehetőségei (választható modul) Eco Pro Integrált
Automatikus értékcsökkenés-elszámolás (Forintban vagy devizában) igen igen igen
Számviteli és adótörvény szerinti leírás – nyilvántartás igen igen igen
Fejlesztési tartalék-nyilvántartás igen igen igen
Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan igen igen igen
Paraméterezett, előre elkészített eszköznyilvántartás (sablon) igen igen igen
Üzembe helyezés automatizált könyvelése igen igen igen
Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése igen igen igen
Deviza-alapú befektetett eszköz-nyilvántartás nem igen igen
Gyűjtőre, költséghelyre könyvelés, leltárhelyre, telephelyre, településre, stb. nyilvántartások nem igen igen
       
Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás lehetőségei
Eco Pro Integrált
Vevők- szállítók folyószámla-könyvelés igen igen igen
Banki átutalási megbízás-készítés szállítói számlákból, fájlban e-bank felé adatátadás igen igen igen
Pénzforgalmi áfa-s cég partnereinek folyószámla-kezelése, nyitása, zárása igen igen igen
Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés igen igen igen
Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél igen igen igen
Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítés-könyvelés igen igen igen
Lejárt tartozások, követelések nyilvántartása igen igen igen
Folyószámla automatikus kipontozása igen igen igen
Folyószámla kézi kipontozása igen igen igen
Le nem járt tartozások, követelések nyilvántartása igen igen igen
Pénzügyi terv várható pénzbefolyásról, kifizetésről igen igen igen
Behajtási költségátalány adminisztrációja igen igen igen
A programcsomagok szolgáltatásai folyamatosan bővülnek igen igen igen

Ügyfélszolgálatunk készségesen ad további felvilágosításokat!

 

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2021. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak