Evolut7 (Pro) Főkönyvi rendszer ismertető

A Contorg Evolut Pénzügyi és Számviteli rendszer az alaprendszer működési opciókkal való kiegészítése révén alakítható ki. E professzionális könyvelési rendszer sajátossága külön figyelmet érdemel abban a vonatkozásban, hogy  az összköltség-könyvelés mellett vezetett  6-os, 7-es költséghelyeket úgy alkalmazza, hogy azok nem zavarják az összköltség alapú eredmény-kimutatás elkészítését, mindezt ha kell: deviza-alapú könyvvezetéssel, eltérő üzleti évvel is. Az általunk kialakított módszer harmonikusan épül össze az összköltség-könyvelés szabályaival. Ezt a gyakorlatot már másfél évtizede alkalmazzuk a Contorg rendszerekben. Természetesen az elsődleges 6-os, 7-es költségkönyvelést is kiválóan kezeli.

Tekintettel ezekre a képességeire bizton állíthatjuk, hogy kategóriájában kiemelkedő szolgáltatásokat biztosít Önnek is a Contorg Evolut Rendszer! Az alább ismertetett szolgáltatásokat deviza-alapú könyvelés esetén is ugyanígy biztosítja!

Az Evolut Főkönyvi Rendszer hagyományos könyvelési naplókat vezet, programmoduljainak segítségével. Ezek a naplók [vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes-könyvelés] tetszés szerinti számban bővíthetők és használhatók. Ezzel a módszerrel a szoftver egyrészt azonnal biztosítja az adott könyvviteli terület analitikus és pénzügyi  nyilvántartásait, ugyanakkor az adatrögzítésnél felvitt adatok azzal egy időben bekerülnek a főkönyvi számlákba, illetve főkönyvi nyilvántartásokba, mérlegbe, adóanalitikákba, stb.

A rendszer több dimenzióban képes a részletező nyilvántartások egyidejű vezetésére, ezekből az analitikákból többféle, külön (szűrésekkel meghatározható) kimutatások készíthetők. Kiemelkedő szolgáltatásai közé tartozik a deviza-alapú könyvvezetés képessége, a vezetői számvitel könnyű, előre beállítható  paraméterezhető vezetése, a könyvelésbe integrált számlázás, tárgyi eszköz-nyilvántartás, készletgazdálkodás, stb. Sorozatszámlázás  néven Contorg Kft még 1995-ben készítette el első sorozatszámlázó programját, melyet azóta sikeresen használnak önkormányzatok, cégek, könyvelőirodák számlázási feladataik automatizált elvégzéséhez.

A rendszer lehetőséget biztosít minden könyvvezetési mód gyakorlására, az összköltség-eljárás szerinti eredmény-kimutatás mellett a másodlagos 6-os, 7-es könyvelés folytatására, de természetesen alkalmas az elsődleges 6-os, 7-es költséghely könyvelésre (a másodlagos 5-ös mellett) is. A vezetői számvitelnél fontos főtevékenységi, egyedi  tevékenységi egység (Costcenter) összesített eredmény-kimutatása a hagyományos  főkönyvi könyvelés mellett a háttérben készül, és azonnal kinyomtatható módon áll rendelkezésre. Mindez az Evolut7 (Pro) verziónak alapszolgáltatása! Ezzel a megoldással elemzési igények elégíthetők ki, a listák Excelbe átadhatóak, vagy Pdf-ben továbbíthatók, illetve a beépített gyűjtőrendszer segítségével még tovább szűrhetőek. A költséggazdálkodás igényeit sajátos (Costcenter-típusú) analitikával elégíti ki, sajátos megoldása révén az egyes költségviselők részletező nyilvántartásai mellé bekapcsolhatók azok árbevételei is, így több információt nyújt, mint amennyit szokásos körülmények között elvárnak.  

 

A hagyományos főkönyv mellett ezek az analitikus nyilvántartások adatai szűrők segítségével további részinformációk előállítására szolgálnak. A  számlanyilvántartásokba rögzített számlák megjelennek a főkönyvi számlákon, bekerülnek a főkönyvi kivonatba, a mérlegbe, az eredmény-kimutatásba. Ezek mellett vezeti a partneranalitikát a vevők- szállítók pénzügyi folyószámla-nyilvántartását, melyben kimutatja a pénzügyileg rendezett, vagy rendezetlen számlatételeket, amikből fizetési felszólítás, egyenlegközlő levél, vagy akár késedelmi pótlék-levelezés is folytatható az egyszeri adatbevitel adatainak segítéségével.

 

Természetesen komplett áfa nyilvántartást készít, kezeli a fordított /mg. fordított áfát, az adó megosztását arányosítással, illetve ezeket az adatokat átadja az ABEV-be, önműködően figyelve a 2 milliós értékhatárt továbbá az uniós kapcsolatok nyilvántartásai között a szükséges jelentéseket [60-61] is elkészíti. Ezekre a listákra további szűrések végezhetők, mint például partnerre, cikkre, gyűjtőre, időszakra, költségviselőre, áfakulcsra, kiegyenlített előzetes áfákra, stb. Mindez egy adatbevitelből. Ez a működési elv minden modulra igaz, a házipénztárnál a pénztárbizonylatok is elkészülnek, sőt szigorú számadású bizonylatként is kezeltethetők a rendszerrel.

Deviza-alapú könyvvezetés esetén az adóbevallásokhoz (ÁFA, TAO, HIPA) szükséges adatokat HUF-ban is biztosítja, maximális részletezettséggel szolgálja ki az adóelszámolásokat, adóellenőrzéseket. A HUF mellett több más devizát is kényelmesen kezel, harmadik, negyedik devizaként is a rendszerben, sőt egy ügyleten belül képes eltérő devizanemekkel működni, mely elszámolásokban önműködően különbséget tesz a tőkehátralék, és az árfolyam-különbözet között. A deviza-alapú könyvvezetésben MNB által kiadott, internet-alapú árfolyamokkal dolgozik. A devizapénzeszközök nyilvántartását gördülő átlag-árfolyam technikával vezeti, minden tételnél azonnal a helyére kerül az árfolyam-különbözet. Tévedés esetén a hibás tétel kijavítása után, önműködően, a hiba után könyvelt tételeket átjavítja, a tévedésből származó különbözeteket pedig az igénybevétel helyére (gombnyomásra) helyes összegben (ismételten) elszámolja. Ezáltal hihetetlenül kényelmes és pontos! Nem csak a főkönyvi- pénzügyi elszámolásokat képes devizában kezelni, hanem az alaprendszerhez kapcsolt analitikákat is devizában vezeti, automatizáltan könyveli le. Így a befektetett eszközök nyilvántartását, értékcsökkenés elszámolását, készlet-könyvelést is, stb. Ezekből bármikor gombnyomásra HUF-alapon számított listát készít!

Szakmai gyökereink a kézi, Evolut-táblás könyvelési technikáig nyúlnak vissza, ezt a széles körben alkalmazott könyvelési módszert tartottuk szakmai közérthetősége miatt szem előtt, és ennek megoldási technikáiból építettük fel ezt a rendszert, természetesen összehangolva belső törvényszerűségekből fakadó szabályokkal a mai igények kiszolgálásának érdekében azok számára, akik gyorsan, áttekinthetően, megbízható szoftverrel szeretnének dolgozni.

Az Evolut rendszerben vannak könyvelési naplók, amiket analitikai célokra használunk. Ezeket automatizáltan, az alapértelmezett beállításokon keresztül több célra is használunk, komfortosan, mindent előre a könyvelő „keze ügyébe” készítve, egy mai korszerű szoftverhez illően. Rendszerünk tiszteletben tartja ezeket az alapokat jelentő könyvviteli hagyományokat, és ez egyáltalán nem teszi magát  a munkát bonyolulttá, a Contorg programok logikáját nagyon is szeretik felhasználóink!

Könnyebbséget jelent a könyvelők számára, hogy a Contorg ContMaster HR rendszerből, illetve a Contorg Evolut EVL Bérprogramból elektronikus úton veszi át a vegyes-naplón keresztül a bérfeladásokat, ezzel is csökkenti a kézi könyvelésre fordított időt. Ha erre tekintünk, akkor a vegyes könyvelést már csak egy-két rendező tételre kell használni. Kényelmes az adatrögzítés, az előre beállítható gyűjtő, költséghely, deviza, áfa-alanyiság, stb. megadásával.

 

 Az Evolut Főkönyvi rendszer programmoduljai

 1.  Alaprendszer
 2. Vevőkönyvelési modul – teljes vevőanalitika
 3. Szállító könyvelési modul – teljes szállítóanalitika
 4. Bankkönyvelési modul – teljes bankszámla-analitika
 5. Pénztárkönyvelési modul – teljes házipénztári analitika
 6. Vegyes könyvelési modul – elektronikus bér, számlázás és eszközanalitika adatátvételével
 7. Mérleg-, eredmény-kimutatáskészítő modul – idegen nyelveken is, akár részletezetten
 8. Teljes áfaanalitika – sokféle szűrővel, kiegészítővel
 9. Kiegészítő programok
 10. Számlázó modul
 11. Befektetett eszköz-nyilvántartó modul
 12. Sorozatszámla-készítő modul (lásd alább a részleteket)

 III. Opcionális szolgáltatások

 1. Gyűjtős könyvelés – divíziókönyvelés
 2. Devizakönyvelés – devizaalapú könyvelés, ahol a HUF az idegen valuta
 3. Költséghely-könyvelés – összköltséges és forgalmi költséges rendszerben is
 4. Vezetői számvitel – tevékenységi eredmény-kimutatás Cost center-típusú
 5. Árfolyamkönyvelés – automatikusan, tételenként minden modulban
 6. Adat-export- import – számlázás, szállítói számlák körében
 7. Adatátadás Excelbe – minden modulban, szűrhetően
 8. Gazdasági eseménykönyvelés – saját szótárak szerint
 9. Gyűjtős főkönyvi számla lekérdezés
 10. Gyűjtős főkönyvi kivonat-készítés
 11. Gyűjtős mérlegkészítés

 Az alaprendszerrel komplett főkönyvi könyvelés folytatható, de nem tartoznak hozzá kötelezően az opcionális programszolgáltatások, azok, mint ahogyan a nevük mutatja tetszés szerint lehet igénybe venni.

 

 Az Evolut Főkönyvi programcsomagnak több változata létezik: az egyszerűbb igények kielégítésére az Evolut Eco / Mkv, az összetettebb igényekhez pedig az Evolut7 (Pro) csomag. A vállalati integrált Evolut For csomagot egyeztetett igények ismeretében állítjuk össze. Az Evolut Eco, az Evolut7  a könyvelőirodák rendszere, az Evolut MKV és az Evolut For a vállalatoké, önálló könyvelési apparátussal rendelkező vállalkozásoké. A Készletgazdálkodási rendszer kizárólag az Evolut For Vállalati Integrált rendszer részét képezi.

Evolut Főkönyvi rendszerek összehasonlítása

Az Evolut rendszerek egyes verziói eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Az alábbi táblázatba összefoglaltuk az egyes verziók lehetőségeit, tudását. Ennek alapján Ön eldöntheti, hogy melyik verziót érdemes választania. Az Eco verzió bővíthető felfelé, az Evolut7 (Pro) verzió viszont lefelé nem szűkíthető!

Programszolgáltatások felsorolása

ECO

és

MKV1

PRO

és

MKV2

  programok
Környezeti technikai lehetőségek    
Egyedi gépes és hálózatos használat  
Tetszőleges könyvelési év
Tetszőleges számú cég / ügyfél
Internetes frissítés, tudásbázis
Könyvelői jogosultságok személy szerinti kezelése
Korlátlan könyvelési tételszám, korlátlan cégszám
Beépített 3 + 1 nyelvű számlatükör, mérleg
Szabadon bővíthető könyvelési naplók
Ügyfél- /cég adatmentés, visszatöltés
PDF formátumú komplett főkönyv-archiválás
Adatátadás Excelhez
     
Könyvelési lehetőségek    
Analitika-alapú, nem T – K számlasoros
Főkönyvi számla
Főkönyvi folyószámla
Főkönyvi kivonat
Zárókimutatás (főkönyvi kivonat összesítője)
Könyvelési naplók
Vevő- és szállító folyószámla-nyilvántartás
Főkönyvi számlák beállítható szűréssel
Könyvelési tételgyűjtők használata Χ
Gyűjtőre szűrhető főkönyvi kivonat Χ
Gyűjtőre szűrhető zárókimutatás Χ
Gyűjtőre szűrhető könyvelési naplók Χ
Bizonylatgyűjtők használata
Bizonylathasználat módjának beállítása
3 + 1 nyelvű főkönyv, mérleg, pénzügyi listák
Integrált, online számlázás, házipénztár, tárgyi eszköz-nyilvántartás automatikus főkönyvi könyveléssel
Teljes házipénztári analitika, napi záróegyenleg-kimutatás, pénztárbizonylat-készítés
Készpénzes bizonylatok automatizált pénztári kiegyenlítése
Készpénzforgalom automatizált kerekítése, könyvelés, bizonylatolása
Gazdasági esemény-mintatár könyvelése
Bérfeladás átvétel, automatikus könyvelés ContMaster és Evolut bérrendszereinkből
Forgalmi költség-könyvelés (Elsődleges 6-os, 7-es, illetve elsődleges 5-ös, valamint egyszerűsített főkönyvi könyvelés) Χ
Costcenter típusú költségelemzés Χ
Vezetői számviteli információk Χ
Paraméterezhető tevékenységi eredmény-kimutatás (Cost Centerek) Χ
Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatás Χ
Mérleg- és eredmény-kimutatás készítés A és B típusú
Devizakönyvelés tetszőleges devizával Χ
Deviza-alapú könyvelés Χ
Automatizált árfolyam-különbözet könyvelés Χ
Deviza-átértékelés automatizáltan Χ
MNB árfolyam letöltése, automatikus könyvelési alkalmazása Χ
Göngyölt, mérlegelt átlagárfolyam-számítás Χ
Eltérő devizanemekben való részkiegyenlítés tőke- és árfolyam-különbözet kezelés, önműködő lekönyvelése Χ
EVA-kezelés előre beállított paraméter alapján automatikusan
Automatizált évnyitás, évzárás
     
Általános forgalmi adó kezelés
Beépített, paraméterezett, módosítható, bővíthető áfa-kulcsrendszer
Fordított áfa automatikus kezelése minden viszonylatban
Uniós, export áfa kezelése
Automatizált áfa-arányosítás
ÁNYK áfabevalláshoz adatátadás
     
Számlakészítés – kapcsolt modulban
Belföldi, uniós és export-számla készítés áfa és számviteli szabályok szerint forintban
Automatizált sorozatszámlázás – előfizetési díjak, kommunális díjak, könyvelési díj, stb. Χ
Számlázás devizában belföldre is Χ
Magyar, angol, német nyelvű számla-nyomtatás a számviteli és áfa törvényeknek megfelelően Χ
Incoterms 2010 hivatkozások használata
Idegen számlázórendszerekből számlaadatok importálása
Számlaadatok exportálása Excelhez
Cikktörzs áfakulcs-módosításának automatizált cseréje, változtatása
Beépített, paraméterezhető fizetési módok
Automatizált számlamódosítás, folyószámla-nyilvántartással összekötve
     
Befektetett eszköz-nyilvántartás kapcsolt modulként
Automatikus értékcsökkenés-elszámolás
Számviteli és adótörvény szerinti leírás – nyilvántartás
Fejlesztési tartalék-nyilvántartás
Értékcsökkenés főkönyvi lekönyvelése automatizáltan
Paraméterezett, előre elkészített nyilvántartás
Üzembe helyezés automatizált könyvelése
Üzembe helyezési okmány, selejtezési jegyzőkönyvi készítése
Gyűjtőre, költséghelyre, leltárhelyre, telephelyre, stb. nyilvántartás
     
Készletgazdálkodás / Kereskedelmi rendszer / Vállalati rendszerben    
Csoportosítható cikktörzsek, automatizált készletkarton-nyitás Χ Χ
Több vonalkód, cikkszám, vevői, szállítói, gyártási számos, stb. Χ Χ
Több mennyiségi egység kezelése Χ Χ
Készlettípusok számviteli törvény szerint, de szabadon tovább bonthatók Χ Χ
Anyagkönyvelés, raktári nyilvántartás Χ Χ
Termékdíjak, jövedéki termék-kezelés, listák, kimutatások Χ Χ
Tetszőleges számú raktár, költséghely Χ Χ
Készletmozgások azonnali főkönyvi könyvelése Χ Χ
Számlázással, vevőfolyószámlával összekötve Χ Χ
Tényleges, mérlegelt  beszerzési átlagár alkalmazása Χ Χ
Árjegyzék-készítő rendszer partner-függő, érvényességi idővel Χ Χ
Rendelésfelvételi modul Χ Χ
Gyűjthető anyagkönyvelési tételek Χ Χ
     
Pénzügyi folyószámla-nyilvántartás    
Vevők- szállítók folyószámla-könyvelése
Folyószámla-egyeztető levél, hátralékos állomány-kezelés
Fizetési felszólítás, késedelmi kamatlevél, pénzügyi rendezést kérő levél
Paraméterezhető, automatikus és kézi kiegyenlítés-könyvelés
     
     
     

A programcsomag szolgáltatásai folyamatosan bővülnek

Kérdése van?
Keressen minket!
Tel.: +36-75/343-646E-mail: info@contorg.hu
Postacímünk: 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5.
Teamviewer - Contorg
© Copyright 1988-2024. Contorg Kft. Minden jog fenntartva. Adatkezelési tájékoztató Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak
Felhőalapú vállalat irányítási rendszer pályázat